VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

2014-04-14
Nepelnytai primirštas menininkės likimas. Vasario 17 d. dainininkei, operos režisierei, pedagogei Vladai Mokštaitei (1924–2004) būtų sukakę 90 metų. Plačiau
2014-04-07
2014 m. kovo 27–28 d. Lietuvos Kultūros tyrimų institute vyko Lietuvos mokslo istorijai ir filosofijai skirta konferencija „Scientia et historia – 2014“. Konferencijos rengėjai Baltijos valstybių mokslo istorijos ir filosofijos asociacija, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų  bendrija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Lietuvos mokslų akademijos mokslininkų rūmai. Plačiau
2014-03-26
Kovo 30 d., sekmadienį,15 val. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas apdovanos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. Seimo valdybos sprendimu įsteigtas apdovanojimas, šiemet teikiamas trečią kartą, skiriamas už darbą Valstybės labui ir jos gerovei, pozityvių idėjų, brandinančių visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą, sklaidą ir įgyvendinimą. Kandidatų vertinimo komisija slaptu balsavimu nusprendė, kad 2014 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ ir vardiniu medalio liudijimu bus apdovanoti 25 laureatai – po penkis iš kiekvienos kategorijos: Plačiau
2014-02-28
Paskutinis skambutis 34-iems Molėtų gimnazijos abiturientams nuskambėjo graudžia gaida. Gražų paskutiniais nepriklausomos Lietuvos metais statytą dviaukštį prižiūrintis ir ilgus metus pamokas varpeliu skelbęs sargas Levukas Bukauskas irgi spaudė rankas mokyklą ir jį paliekantiems. Abiturientų tėvai, broliai ir visi didžiavosi Molėtuose jau ketvirtą, 1949 –ųjų metų laidą išleidžiančia Gimnazija. Plačiau
2014-02-24
1953 metų ruduo Broniaus Kačkaus gyvenime buvo lemtingas. Rugpjūčio pabaigoje, turėdamas Kauno Politechnikos Instituto diplomą, su lagaminėliu, kuriame tilpo visas jaunuolio turtas, kupinas entuziazmo pagal paskyrimą atvyko į Panevėžio cukraus fabriką. „Miestas mane sutiko svetingiau nei praėjusią žiemą, kai į tą patį fabriką atvažiavau priešdiplominei praktikai. Plačiau
2014-02-17
Atsimintini muzikiniai Vydūno leidiniai: „Lietuvos varpeliai“ išleisti 1909 m. ir „Giesmės“, išleistos 1932 metais. Ypač atsimintini „Lietuvos varpeliai“, nes čia daug kas Vydūno. Plačiau
2014-02-17
Petrui Zablockui – 100, tai yra šimtas metų kai gimė Smaliečių kaimo ūkininko šeimoje sūnus, kurį pakrikštijo Petru. Kai poeto Kazio Binkio kišenėje tilpo 100 pavasarių, tai Petro Zablocko šimtmetis pažymėtas ėjimu per rugienas, gražiomis sekmadienių prieklėčių akimirkomis, rūsčiu Uralo veidu, pavargusių obelų žydėjimu, sprangia mokytojo duona, laisvės troškuliu, tikėjimu, kad laisvė duota žmogui būti žmogumi. Plačiau
2014-02-11
Antanas Strazdas (1763-1833) – vienas pirmųjų lietuviškai rašiusių poetų. Tiksli A.Strazdo gimimo vieta Kriaunių parapijoje, Rokiškio rajone nėra nustatyta, manoma, kad tai buvęs Astravo palivarkas (dabar – Margėnų kaimo teritorija). Jis buvo išsilavinęs,  1789 m. įšventintas į kunigus, ėjo vikaro  arba filialisto pareigas daugelyje šiaurės  rytų Lietuvos parapijų: Karsakiškio, Kupiškio, Kupreliškio, Pandėlio, Subačiaus, Šimonių, kol visam laikui apsistojo Kamajuose. Čia mirė ir buvo palaidotas. Plačiau
2014-02-11
Tada aš išsirašiau iš jo dar porą egzempliorių ir įteikiau vieną jų leidžiamam Klaipėdoje vokiečių kalba, bet lietuviškosios pakraipos, laikraščio „Baltischer Beobachter“ redaktoriui paminėti bei recenzuoti. Minėtas redaktorius buvo man asmeniškai pažįstamas. Atsiliepimas buvo puikus. Norėjosi plačiau šį veikalą pagarsinti. Plačiau
2014-02-07
Kartą uždaviau Vydūnui klausimą: kas iš mokslininkų yra pripažinęs, kad lietuvių kalba yra seniausia, gražiausia ir turtingiausia Europos kalbų? Vydūnas pagalvojęs išsitarė, kad tai esą pripažinęs akademikas Schleicheris. Plačiau
2014-02-07
Sovietmečiu, Brežnevo iki beprotybės gyrimo ir Alos Pugačiovos klestėjimo metu, klajojo anekdotas: 2150 metais istorijos profesorius duoda pavedimą studentui: „Paieškokite archyve, ar Pugačiovos laikais buvo toks šalies vadovas Brežnevas“. Anekdotas tinka Akmenės rajone dirbusiai ir visoje Lietuvoje pagarsėjusiai Liaudies teatro režisierei Stasei Niūniavaitei. Kas beprisimena to meto rajono pirmuosius sekretorius, vykdomųjų komitetų pirmininkus, net Socialistinio darbo didvyrius? Plačiau
2014-02-04
Sunkiai tada besirišo mūsų kalba. Apgailestavome abu. Tų koncertų programą sudarė ko ne išimtinai giesmės – raudos, giedotos Martą Raišukytę laidojant. Ir ten buvo pagerbtas M. Raišukytės atminimas. Plačiau
2014-01-31
Tik ką atskaičiavusieji savo paskutines dienas, pasitraukė 2013-ieji - Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 80 - ųjų žygdarbio minėjimo metai. Įvairiai pasaulinės reikšmės įvykį - skrydį per Atlantą - išgarsinusį Lietuvą, paminėjo Lietuva, o kaip šį įvykį pristatė mūsų tėvynainiai sau ir tų šalių, kuriose jie gyvena dabar, visuomenei? Plačiau
2014-01-27
Vydūnas mirė 1953 m. vasario mėn. 20 d. ...Gyvenimas nestovi vietoje... Metai bėga risčia... ...Viskas nesulaikomai ir nesugrąžinamai slenka praeitin... ...Prisimintina, kol dar kas prisimenama... ...O prisimenama vis tik dar gana daug kas... Plačiau
2014-01-24
(Slovėnų literatūros klasiko, realisto bei demokrato Ivano Cankaro (1876-1918) vardu pavadinti namai - reikšmingiausių kultūrinių renginių Slovėnijos sostinėje Liublianoje vieta. - L.B.) Plačiau
2014-01-10
Žiema. Eina žmogus keliu, sniegas gurgžda po kojomis, o jis mintimis brenda per visą savo praėjusį gyvenimą. Su savimi lyg su draugu kalbasi, pasakojasi savo praeitį, kad širdis atlėgtų. Plačiau
2013-12-21
Visas Prano Mašioto gyvenimas buvo pašvęstas tautos kultūriniam atgimimui, tautinės mokyklos kūrimui. Tai buvo lietuvybės šviesa spinduliuojanti asmenybė... Plačiau
2013-12-21
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai organizavo prisiminimų popietę „Asmenybių švytėjimas šiandien“. Gyvenimo taisyklės diktuoja ne tik veiksmus, bet ir atoveiksmius. Plačiau
2013-12-18
Gruodžio 19 dieną sukaks 150 metų, kai Zanavykų žemėje, netoli Kudirkos Naumiesčio, Pūstelninkų kaime, gimė garsus lietuvių pedagogas, publicistas, vaikų rašytojas, kultūros veikėjas – Pranas Mašiotas. Plačiau