VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

03 26. Panevėžyje bus apdovanoti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Kovo 30 d., sekmadienį,15 val. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas apdovanos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. Seimo valdybos sprendimu įsteigtas apdovanojimas, šiemet teikiamas trečią kartą, skiriamas už darbą Valstybės labui ir jos gerovei, pozityvių idėjų, brandinančių visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą, sklaidą ir įgyvendinimą.

Kandidatų vertinimo komisija slaptu balsavimu nusprendė, kad 2014 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ ir vardiniu medalio liudijimu bus apdovanoti 25 laureatai – po penkis iš kiekvienos kategorijos:

- už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui: Gintautas Alekna (ekspedicijų į tremtinių vietas organizatorius, vadovas, bendrijos „Lemtis“ narys), Andrius Bautronis (Raseinių r. Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas, Lietuvos kariuomenės savanorio Prano Eimučio istorijos kabineto steigėjas, Tolerancijos centro ir Ariogalos šaulių 13 kuopos vadovas, renginio „Su Lietuva širdy“ vienas iš organizatorių), Jonas Kauneckas (Panevėžio vyskupas emeritas, 1978–1984 m. Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narys, pogrindžio leidinių, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidėjas ir platintojas, neginkluotojo pasipriešinimo dalyvis), Markauskų šeima (Jonas Markauskas – Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ pirmininkas, tremtinys, Gražina Markauskienė – aktyvi brolijos „Lapteviečiai“ renginių dalyvė, Gintarė Markauskaitė-Bernotienė – brolijos „Lapteviečiai“ leidžiamų knygų redaktorė, Agnė Bernotaitė – aktyvi brolijos „Lapteviečiai“ renginių dalyvė), Antanas Tyla (istorikas, akademikas, publicistas, visuomenininkas);

- už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą: Algirdas Antanas Avižienis (Kalifornijos universiteto profesorius, inžinierius, išradėjas, visuomenininkas), – Laima Bardziliauskaitė Andersson (filantropė), Ligita Bilevičienė (Panevėžio r. Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio meno vadovė, vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestro „Saulutė“ įkūrėja), Indrė Tijūnėlienė (Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė“ steigėja ir vadovė), Marija Žibūdienė (Šiaulių universiteto Teatro katedros vedėja);

- už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje: Eugenijus Rimgaudas Banys (K. Donelaičio draugijos Panevėžio skyriaus steigėjas ir pirmininkas, K. Donelaičio palikimo saugotojas ir skleidėjas, aktyvus visuomenininkas, bibliofilas), Reda Kneizevičienė (Antanavo kaimo bendruomenės, Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos ir Sūduvos vietos pirmininkė), Albina Marija Jurgė Pajarskaitė (vienuolė, Katalikiško moterų sambūrio Caritas įkūrėja), Aldona Ruseckaitė (Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, publicistė, literatūrinio ir memorialinio kultūros paveldo tyrinėtoja, rašytoja), Vladislava Irena Vengrienė (Telšių r. Varnių M. Valančiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė);

- už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą: Virginija Jurėnienė (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto filosofijos ir kultūros katedros profesorė), Elena Petronienė (Kauno Maironio universitetinės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui), Arnoldas Simėnas (J. Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro vadovas, buvęs Panevėžio m. Sąjūdžio tarybos narys, LPS Seimo narys, Sąjūdžio laikraščių „Sąjūdžio žodis“ ir „Laisvas žodis“ redaktorius), Vytautas Sinkevičius (Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorius), Tomas Šernas (Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas, Lietuvos muitinės pareigūnas, Lietuvos laisvės gynėjas, vienintelis likęs gyvas Medininkų žudynių liudininkas);

- už visuomeniškai aktualią publicistiką: Algis Balaišis (ilgametis Pasieniečių klubo pirmininkas, karo istorikas, valstybės sienos apsaugos istorijos tyrinėtojas, Lietuvos kariuomenės dimisijos pulkininkas leitenantas), Vytautas Kirkutis (Šiaulių r. savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, publicistas, kraštotyrininkas, visuomenininkas), Edmundas Mažrimas (Tauragės kultūros centro Kultūros paveldo tarnybos vadovas), Jonas Mikelinskas (rašytojas, prozininkas, publicistas), Gediminas Zemlickas (laikraščio „Mokslo Lietuva“ vyr. redaktorius).

Laureatus pasveikins Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius, įvyks Panevėžio vaikų ir jaunimo grupių koncertas.

Prieš renginį, 13.30 val., Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas padės gėlių ant Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kapo Kristaus Karaliaus kapinėse Panevėžyje.

 

Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ Seimo valdyba įsteigė 2011-aisiais minint rašytojos, Steigiamojo Seimo narės, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-ąsias gimimo metines.

Daugiau informacijos apie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ – Seimo interneto svetainėje adresu: http://bite.lrs.lt.

 

Daugiau informacijos:

Loreta Krasauskienė

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

Kultūros ir meno skyriaus vedėja (tel. (8 45) 501 214, el. p. l.krasauskiene@panevezys.lt)

 

Nerijus Vėta

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento

Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5) 239 6208, el. paštas nerijus.veta@lrs.lt)

Atgal