VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Asmenybės

08 20. Minimos M. Lukšienės gimimo 100-osios metinės

Kazimieras Bankauskas

Rugpjūčio 20-ąją minime iškilios asmenybės ir pasaulinio garso švietėjos - habil. dr. Meilės Lukšienės-Matjošaitytės gimimo 100-ąsias metines. 2011-aisiais Paryžiuje susirinkusi UNESCO generalinė konferencija habil. dr. M. Lukšienės gimimo 100-ąsias metines yra paskelbusi UNESCO 2013-aisiais minima sukaktimi UNESCO dėmesys šiai visuomenės veikėjai skiriamas už itin svarbų vaidmenį vystant modernią švietimo sistemą bei ugdant demokratišką lietuvių bendruomenę. Seimas 2013-uosius yra paskelbęs Meilės Lukšienės metais.
Šią savaitę Švietimo ir mokslo ministerijoje veikia Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos parengta kilnojamoji paroda, skirta M. Lukšienės gimimo 100-osioms metinėms. Paskutinę rugpjūčio savaitę paroda iškeliaus į Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką, o vėliau pradės kelionę po Lietuvos mokyklas.
Minint M. Lukšienės gimimo 100-ąsias metines numatyta daug renginių: tarptautinė mokslininkų ir žymių visuomenės veikėjų, filosofų, švietėjų konferencija „Negausių tautų likimai ir švietimas globaliame pasaulyje", kilnojamosios parodos Lietuvos bibliotekose, Lietuvos ambasadose, mokyklose, jaunųjų mokslininkų konferencija-forumas „Mokykla jaunajai Lietuvai", Taip pat planuojama anglų ir rusų kalbomis išleisti M. Lukšienės straipsnių rinkinį, skirtą kultūrologijos, edukologijos ir švietimo reformos temoms, kompaktinę plokštelę su M. Lukšienės paskaitomis, sukurti dokumentinį filmą, surengti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidas ir kt. Vilniaus rajono Marijampolio vidurinei mokyklai bus suteiktas Meilės Lukšienės vardas. Šie ir daugelis kitų renginių numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Valstybiniame Meilės Lukšienės metų priemonių plane.
M. Lukšienės darbai, parodos bus pristatyti Paryžiuje Miro salėje, UNESCO būstinėje, Lietuvos ambasadose. Lietuvos pirmininkavimo ES metu planuojama surengti apskritojo stalo diskusiją UNESCO būstinėje Paryžiuje apie kultūros ir švietimo jungtis.
Kai kurie renginiai jau yra įvykę: balandį Vilniuje, A. Mickevičiaus g. 19, atidengta M. Lukšienei skirta atminimo lenta, surengta tarptautinė mokslinė konferencija. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas parengė ir išleido 2013 m. kalendorių „Mokykla su Meile", skirtą Meilei Lukšienei. Kalendoriuje - fotomenininko Ramūno Danisevičiaus užfiksuotos Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos (tai buvo pirmoji nepriklausomos Lietuvos naujai susikūrusi pradinė mokykla) gyvenimo akimirkos ir aktualios M. Lukšienės įžvalgos apie ugdymą, kūrybą, kultūros ir švietimo sąsajas, humanistinės visuomenės vertybes.
Meilė Julija Lukšienė-Matjošaitytė gimė 1913 m. rugpjūčio 20 d. Vienoje, Austrijoje. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo gamtos mokslus, o to universiteto Humanitarinių mokslų fakultete įgijo lietuvių literatūros istorijos, lietuvių kalbotyros, prancūzų literatūros, pedagogikos specialybes, apgynė humanitarinių mokslų daktaro ir socialinių mokslų habilituoto daktaro disertacijas.
Dirbo mokytoja, universiteto dėstytoja, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėja, vėliau apkaltinta antitarybiškumu ir išmesta iš universiteto. Ji buvo Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, viena iš Lietuvos švietimo reformos kūrėjų. Mirė Vilniuje, 2009 m. spalį.
Už nuopelnus Lietuvos švietimui ir mokslui M. Lukšienei 1989 m. buvo suteiktas nusipelniusios mokslo veikėjos vardas, 1994 m. - Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas, 2003 m. - Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius. 2004 m. M. Lukšienė apdovanota UNESCO COMENIUS medaliu už jos asmeninį indėlį moksliškai ir praktiškai įtvirtinant švietimą kaip valstybės kūrimo pagrindą.

Atgal