VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

12 21. Asmenybių švytėjimas šiandien

Reda Kiselytė

LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai organizavo prisiminimų popietę „Asmenybių švytėjimas šiandien“. Gyvenimo taisyklės diktuoja ne tik veiksmus, bet ir atoveiksmius.

Suvainiškio, Čedasų, Žiobiškio parapijų klebonas Virginijus Šimukėnas

Kaip gerbsime kitų atminimą, taip gerbs ir mus... 2013 m. sukako 105-eri metai, kai gimė pedagogas, spaudos darbuotojas, LKRS skyriaus narys Jonas Pladis. Popietę daina apie Lietuvą, virkdydamas gitaros stygas, pradėjo muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas. Renginyje apie šviesios atminties pedagogą, prisiminimais dalinosi istorikas Vytautas Gasiūnas, o literatas, kraštotyrininkas Vladas Liolys prisiminė Jono Pladžio ypatingo taktiškumo savybes. Visuomet susitikimams šmaikštumo atspalvių įneša mokinių prisiminimai apie buvusius mokytojus. J. Pladžio mokytojavimo laikotarpiu, buvęs mokinys Osvaldas Papaurėlis, prisiminė moksleiviškus metus ir solidų, profesorišką, žila galva J. Pladžio paveikslą. Mano kartos žmonės spaudos darbuotoją prisimena iš tuometinės „Spalio vėliavos“ numerių, kai jis parinkdavo aforizmų rajoniniam laikraščiui.

Prisiminimų popietės „Asmenybių švytėjimas šiandien“ akimirka gimnazijos skaitykloje

Šiais metais sukako 105 – eri metai, kai Suvainiškyje, Rokiškio raj. vaistininko šeimoje gimė kunigas, spaudos darbuotojas Vytautas Lapšys. Jo asmenybę ir kūrybinį kelią apžvelgė literatas, kraštotyrininkas V. Liolys. Kunigas V. Lapšys į amžinybę iškeliavo būdamas 28 metų, o tik buvo pradėjęs prasmingą kunigavimo, spaudos darbuotojo, vertėjo veiklą. Literatų pasakojimus paįvairino skaidrės, o joms parengti panaudotos fotografijos iš V. Liolio asmeninio archyvo.

Apie kun. Vytautą Lapšį prisiminimais dalinasi literatas, kraštotyrininkas Vladas Liolys. Rūtos Vilutienės nuotraukos

Kaip asmenybės švyti šiandien, ar joms lengva švytėti? Į šiuos klausimus atsakė ir gyvenimiškais pavyzdžiais savo pasakojimą iliustravo, prisiminimų popietėje dalyvavęs Rokiškio raj. Suvainiškio, Čedasų, Žiobiškio parapijų klebonas Virginijus Šimukėnas. Visais laikais asmenybėms nebuvo lengva, nes šie žmonės į pasaulį žvelgė kitokiu žvilgsniu.

Poetiniu žodžiu prisiminimų popietę paįvairino literatės, LKRS Rokiškio skyriaus narės Vida Papaurėlienė ir Gražina Pitrėnienė. Šviesus asmenybių švytėjimas jų kūryboje.

Atgal