VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

12 30. Valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ 2013 metų geriausieji

Birutė Silevičienė – gražiausių atsiminimų autorė

Lidija Veličkaitė - geriausia autorė, rašanti kultūros tema

Kazimieras Raguslkis – geriausias autorius, rašantis mokslo tema

Jonas Grigas – geriausias autorius, rašantis visuomenės švietimo tema

Aldona Vasiliauskienė – aktyviausiai rašanti Ukrainos ir Lietuvos bendradarbiavimo temomis

Marijona Rastenytė – aštriausias žvilgsnis į ekonominę situaciją Lietuvoje

Antanas Aleknonis – lietuvių kalbos puoselėtojas, rašantis gamtos tema

Ona Striškienė – aktyviausia bendruomenininkė 

Vytautas Kuprys – aktyviausias užsienio keliautojas

Rimantas Giliauskas – už monumentaliausius straipsnius rubrikoje „Pažinkime Lietuvą“

Justas Jasėnas – už gražiausius straipsnius religinių švenčių proga

Alfonsas Kairys – už geriausius straipsnius tautinių mažumų tema

Vladas ir Vytautas Turčinavičiai - už straipsnius apie Vincą Krėvę

Atgal