VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Dailė

07 23. Apie vieną K.Donelaičio portretą

Jaunius Augustinas

Neseniai viename internetiniame puslapyje, suradau žinutę apie mano tėvą Adomą Augustiną, kurioje rašoma: "Ar žinote, kad piešiant šį Kristijono Donelaičio portretą, pozavo iš Sibiro grįžęs ir dailininko Eriko Varno namuose gyvenęs aviacijos majoras, buvęs Karo aviacijos dirbtuvių vedėjas Adomas Augustinas?" Šitą žinutę "Lietuvos aide" ir tame puslapyje paskelbė Nerijus Korbutas.

Dailininkas E.Varnas

Taip, iš tiesų, dailininkui Erikui Varnui pozavo Adomas Augustinas. Iš Lietuvos karo aviacijos jis buvo atleistas bolševikams ją likvidavus 1940 metų pabaigoje, einant Ryšių tarnybos viršininko pareigas.

A.Augustinas tremtyje

Tačiau žinutėje demonstruojamas Kristijono Donelaičio portretas yra dailininko V.Jurkūno sukurtas poeto "Metų" 1956 metų leidinio iliustracijai.

V.Jurkūno K.Donelaičio portretas

Pateikiu tikrąjį Eriko Varno pieštą K.Donelaičio portretą, kurį jis anglimi nupiešė 1964 metais.Šis portretas eksponuojamas rašytojo memorialiniame muziejuje, Tolminkiemyje. Adomas ir Erikas buvo pusbroliai. Tuo metu Erikas Varnas gyveno nedidelio namelio, kuris stovėjo ant Kęstučio ir Lokių gatvių kampo, mansardoje. Apačioje buvo nedidelė mėsos parduotuvė.

E.Varno K.Donelaičio portretas

Adomą Augustiną ir jo žmoną Aldoną Augustinienę, sugrįžusius iš tremties ir lagerio, Erikas Varnas priglaudė pas save.

Atgal