VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Dailė

08 19. Galerijoje „Arka“ atidarytos dvi parodos

R.Jakučiūnaitė - Kubertavičienė

2014 m. rugpjūčio 12 d., antradienį, 18 val. LDS galerijoje „ARKA“ buvo atidarytos dvi parodos: garsaus lietuvių menininko, gyvenančio ir kuriančio Prancūzijoje, Prano Gailiaus kūrybos paroda „Ešerio noras“ ir dailininko Vytenio Lingio darbų paroda „Šviesa šviesoje“.

Parodą atidaro galerijos “Arka” direktorė dovilė Tomkutė ir parodos kuratorius Edvidas Žukas. R.Jakučiūnaitės - Kubertavičienės nuotraukose

Gausiai susirinkęs dailininkų, meno gerbėjų ir meno mecenatų būrys galėjo stebėti parodoje eksponuojamus P. Gailiaus kūrinius iš svarbiausių ciklų – iš naujausio, Lietuvoje dar nerodyto, ciklo „Musė“, bei „Jautrus paviršius“ ir „91-oji Dovydo psalmė“. Paroda neseniai buvo eksponuojama Lietuvos kultūros centre prie Lietuvos Respublikos ambasados Varšuvoje. Parodą itin emocingai pristatė ir apie dailininką papasakojo parodos kuratorius – Edvidas Žukas (Galerija „Menų tiltas“).

Dr. Nijolė Tumėnienė, Vytenis Lingys ir Edvidas Žukas

1928 m. gimęs Mažeikiuose , šiuo metu garbaus amžiaus dailininkas, parodos atidaryme dalyvauti negalėjo. Jis gyvena Paryžiuje mokėsi Paryžiuje garsiojo Fernando Léger studijoje, vėliau, Vytauto Kasiulio paskatintas, studijavo Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje. Šiuo metu yra vienas ryškiausių lietuvių išeivijos menininkų ir vienas įdomiausių abstrakcionistinės dailės savo kartos kūrėjų.

Gausus meno gerbėjų būrys

Kitą - Vytenio Lingio darbų parodą „Šviesa šviesoje“ pristatė menotyrininkė dr. N. Tumėnienė. Ji pastebėjo tą paslaptingą švytėjimą, kuris tarsi sklinda iš vidaus. Jo darbuose tiek daug šviesos ir erdvės minčiai...

Vytenis Lingys “Moteris”

Vytenis Lingys - viduriniosios kartos menininkas, (g. 1956) surengęs 36 personalines ir dalyvavęs 42 grupinėse parodose Lietuvoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Japonijoje, Norvegijoje, JAV, Rusijoje, Olandijoje, Vengrijoje, Kanadoje, Estijoje ir kitose šalyse.

Paprašytas tarti žodį, tik kukliai mostelėjo, pasakęs, kad viskas darbuose....

Pranas Gailius. Fragmentas iš ciklo “Musė”

Šių dviejų menininkų parodos viena šalia kitos - neatsitiktinai: ir žiūrovas, ir meno mylėtojas, ir dailininkas profesionalas turės nuostabų reginį - skirtingų kartų dviejų menininku kūrybinį atsivėrimą.

„91-oji Dovydo psalmė“

Parodą atidarė galerijos „Arka“ direktorė Dovilė Tomkutė, o gausūs svečiai dar ilgai klegėjo prie vaišėmis apkrauto stalo....

Diskusijos

Atgal