VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Dailė

06 30. Drobėse įkūnyta meilė savo kraštui

Vytautas Paliukaitis,

Menotyrininkas

Radvilų rūmų muziejuje sostinės centre atidaryta ryškiausio mūsų kaimynų peizažo kūrėjo Vitaldo Bialynickio-Birulios tapybos darbų paroda. Bendromis pastangomis Lietuvos dailės muziejus, Baltarusijos Respublikos nacionalinis dailės muziejus ir Baltarusijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje pirmą kartą taip išsamiai supažindina mūsų visuomenę su šio žanro meistro kūriniais.

Dalis vilniečių muziejaus antro aukšto salėse jau lankėsi, o tiems, kurie pavasario pabaigoje išvyko į keliones ir kitur, norėčiau priminti – nepraleiskite retos progos, sugrįžę iš gydyklų ir kurortų, suraskite valandą laisvesnio laiko, susipažinsite su tikru menu. Tokio talento rankos teptuku, piešiniu ir spalvomis sukuria stebuklus.

V.Bialynickis-Birulia 1897 m. baigęs Maskvos tapybos ir architektūros mokyklą, iš savo mokytojų S.Korovino, I.Prenišnikovo ir V.Palenovo kūrybiškai perėmė ir panaudojo realistinių tradicijų vertybes.

Už kūrybos aktyvumą ir didelius laimėjimus 1944 m. jam suteiktas Baltarusijos Liaudies dailininko vardas, o 1947 m. tapo tuometinės RFSR Mokslų Akademijos tikruoju nariu. Lyriško peizažo sandara pasižymi ankstyvi peizažai. Jų autorius visais metų laikais atranda, žavisi Tėvynės kaimo vaizdais, pavasarį tirpstančio sniego švytėjimu saulėje, atgyjančia po žiemos šalčių žeme. Lankytojai patys pamatys, kuriuose iš paveikslų jaučiama ir I.Levitano įtaka.

Brandaus ir vėlyvojo periodo drobėse nutapytų kūrinių nuotaikai padarė nemaža įtakos vykstančio karo dramatizmas – 1944 metais, serija kompozicijų iš Archangelsko apylinkių, garsiausių rusų meno kūrėjų gyvenamųjų vietų peizažai, o pokariu sukurti Minsko apylinkių vaizdai su žaizdas užgydančia sužaliavusia žeme jau dvelkia optimizmu.

O mus, pašventusius savo gyvenimą menui, džiugina dar ir tai, kad šio dailininko drobės suteikia prestižo Sankt Peterburgo ir Maskvos muziejams, deramai atstovauja savo žanro srityje Rusijos ir Baltarusijos dailei. Didžiausi Lietuvos Vilniaus ir Kauno muziejai taip pat įsigijo V.Bialynickio-Birulios kūrinių, kurie yra eksponuojami atidarytoje parodoje.

Skaitytojams pateikiu keletą nuotrupų, leidžiančių suprasti, nuo kada prasidėjo mano pažintis su tiesiog pakerėjusia mane, sukėlusia neįtikėtiną įspūdį, džiaugsmą peizažo meistro kūryba. Besimokydamas dailės pradmenų Kaune, po užsiėmimų pieštuku ir teptuku beveik kasdien skubėdavau į Laisvės alėjoje – ir šiandien dar atliekantį tą patį darbą – įsikūrusį Centrinį knygyną nusipirkti naujausių atvirukų, kartais ir mažiau kainuojančią apie tapybą išleistą knygelę. Čia ir radau supoetinto kaimo vaizduotojo reprodukcijų... Nuvažiavęs į miestą prie Nevos upės, turėjau pasiėmęs visų tautų dailininkų atvirukuose parodytus kūrinius, kas labai nustebino kartu su manimi gyvenusius bendrabutyje ir besiruošiančius laikyti stojamuosius egzaminus į Meno teorijos ir istorijos fakultetą. Gavęs I.Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institute diplomą, surinkau iš visų leidinių duomenis apie V.Bialynickio kūrybą. Kai grįžtu į gimtinę, tebestovinčią tarp girios ir Nemuno, stengiuosi rasti laiko tapybai. Kaimo vietovių peizažai patinka ir miestų gyventojams. Jau penkis dešimtmečius tebėra gyvas dėmesys čia probėgšmais apžvelgto tapytojo drobėms.

Atgal