VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Dailė

04 30. Alberto Vaidilos tapybos ir grafikos paroda

Loreta Nikolenkienė

Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13, Vilnius) pradėjo veikti žurnalisto ir dailininko Alberto Vaidilos tapybos ir grafikos paroda "Erotinės vizijos -2". Ekspozicijoje daugiau, negu 40 darbų. Jie užima net dvi sales. Į jos atidarymą susirinko daug žurnalistų, dalininkų, Vilniaus įgulos karininkų ramovės lankytojų. Po oficialaus parodos atidarymo paprašiau A. Vaidilos duoti trumpą interviu “Lietuvos aidui”.

Alberto Vaidilos kūrinys. ''Svajos apie žydruosius tolius''

- Ši paroda, - sako Albertas Vaidila, - susijusi su mus apimančia pakilia pavasarine nuotaika, atbundančia gamta, o patys darbai atspindi mano pastangas savaip atskleisti moters kūno grožio paslaptis. Bandoma išlaikyti erotiniam menui būdingiausias savybes - jausmingumą, geidulingumą, seksualumą. Ties šia tema dirbau keletą metų, surengiau porą autorinių parodų Vilniaus žurnalistų namuose. Šįkart parodai atrinkau, mano manymu, geriausius darbus, sukurtus per šį laikotarpį. Savo kūrybinio braižo kitimo tendenciją linkęs apibūdinti taip: kaskart moters kūno kalbos ypatumus bei erotines vizijas stengiuosi perteikti vis subtiliau, skiriu daugiau dėmesio kūno raiškos estetiniam įprasminimui, kompozicijų dekoratyviniam spalviniam skambėjimui, kuris kartais suvedamas į grafišką juvelyriką. Tuo siekiu sušvelninti juslišką kūno geidulingumą, o išryškinti moterį kaip puošnią, neretai trapią gamtos grožio pasireiškimo dalelę. Suprantama, negalvoju, kad ši tendencija yra kuo nors ypatinga ar pranašesnė už "nuogą tiesą", kurios, beje, taip pat nepamirštu, tačiau ir sau, ir kitiems noriu pasakyti, kad dailės priemonėmis, jai būdingais ženklais galima papasakoti apie kūno kalbą vis naujaip, pastebėti naujas kūno grožio savybes ir jas išaukštinti. Tame ir matau tokio pobūdžio darbų prasmę.

"Merginasėdinti"

Naująją savo parodą pavadinote "Erotinės vizijos". Kas paskatino užsiimti šia tema? - pasiteiravau parodos autoriaus

- Svarbiausi šios parodos iniciatoriai - kolegos žurnalistai. Pavasarį mano autorinės parodos „Moterys ir gėlės", atidarymo metu net keli žiūrovai ir žiūrovės pasiteiravo, ar negalvoju surengti erotinių darbų parodą. Pasakiau, kad mielai imsiuos šios temos, juolab, kad turiu sukaupęs kai kurios medžiagos. Savo pažadą ištesėjau. Imtis erotinių paveikslų kūrimo paskatino ir didelis visuomenės susidomėjimas erotiniais darbais. Tereikia prisiminti Erotikos muziejaus įkūrimą Kaune 2009 metais, kurio steigėjas buvo Vidas Kontvainis. Tiesa, muziejus išsilaikė tik nepilnus metus, bet trumpam dalinai užpildė erotikos stoką Lietuvos kultūrinėje erdvėje. Daugelyje didžiųjų Europos miestų yra įkurti Erotikos muziejai. Eksponatai mūsų šalies erotikos muziejui buvo renkami ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Buvo kaupiami ne tik dailininkų darbai, bet ir fotografijos, atvirukai, kuriuose buvo pavaizduoti nuogi ar pusnuogiai vyrai bei moterys ir t. t. Žurnalistams, manau, bus įdomu sužinoti, kad buvo eksponuojami ir pirmieji lietuviški erotiniai laikraščiai „20 centų" ir "20 kapeikų". Manau, kad Erotikos muziejų anksčiau ar vėliau vėl turėsime, o mūsų dailininkai turės ką pasiūlyti naujai ekspozicijai. Nepriklausomybės metais šalyje jau surengtos kelios erotinės dailės parodos, o dvidešimtajame Vilniaus aukcione, įvykusiame 2011 metais, buvo išskirta dalis Lietuvos dailininkų darbų pavadinimu „Nue & Erotica", tarp kurių buvo Juozo Mikėno, Vytauto Kašubos, Prano Gailiaus, Elvyros Kairiūkštytės ir kitų darbai, taip pat žiupsnelis ir Japonų XIX amžiaus erotinės grafikos.

AlbertasVaidila. Vytauto Žeimanto nuotrauka

Sovietmetyje apie erotiką buvo nepriimta šnekėti. A. Vaidila - dailininkas dar nuo tų laikų. Pasiteiravau parodos autoriaus, kodėl jo tai nesustabdė?

- Sovietmetis palyginti nedidelis tarpsnis žmonijos istorijoje. O apie erotiką galima kalbėti nuo seniausių laikų, kad ir nuo Adomo ir Ievos, - sako A. Vaidila. -Prisiminkime, kad senovės graikams erotika reiškė meilę, o Erotas buvo meilės dievas. Antikinėje dailėje, ypač skulptūroje, paplito nuogo kūno vaizdavimas. Daugelis įvairių epochų garsių menininkų plėtojo erotikos tematiką ne tik dailėje, bet ir kitose meno šakose. Nemažai žinomų Lietuvos dailininkų irgi kūrė erotinius paveikslus, taip pat ir sovietmečiu. Šiai šimtmečių dailės tradicijai nebuvo aklinai užsklęsti vartai sovietmečiu, nes nuogo kūno vaizdavimas buvo svarbus dailininko profesionalumo rodiklis. Tačiau didžiuma tokių darbų negalėjo patekti į parodas, o likdavo laukti geresnių laikų dirbtuvėse ar keliauti į privataus užsakovo butą, kolekciją, aplenkiant viešas parodų sales. Dabar, nepriklausomybės metais, tiek dailininkams, tiek ir meno vartotojams geras laikas išsivaduoti iš normatyvinės estetikos, stereotipinio mąstymo gniaužtų ir giliau pasidomėti intymaus gyvenimo meninėmis interpretacijomis. Kaip čia nepasakysi, kad geras erotinio turinio paveikslas labai gali pagyvinti buto, ypač miegamojo patalpą, poilsiavietės, sanatorijos, kitų privačių bei visuomeninės paskirties pastatų interjerus.

Parodos atidarymas. Autorius - Gaudentas Aukštikalnis

Paroda Vilniaus įgulos karininkų ramovėje veiks iki gegužės 20 dienos.

Atgal