VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Dailė

08 18. Vilmanto Dambrausko ir Kazio Bimbos bendras projektas Birštone

 Birutė Liškauskienė

Jie…Vienus akmenis mylėjo labiau nei kitus. Ypač blizgančius. Dėl jų net žudė.

Mirusius gerbė labiau nei gyvuosius, esančius šalia.

Patys rinkdavo tuos, kurie sprendė jų likimą… ir lenkėsi jiems.

Vaikščioti galėjo visi, bet rinkosi šliaužioti.Tuos, kurie skraidė - laikė pririštus.

Rinko vieną, kuris turėjo mirti dėl visų, kad po to būtų garbinamas.

Jie…kirto, skynė, kasė, ir sėmė tol, kol nieko nebeliko.

Ir tada jie nusprendė išplaukti…Vietos užteko ne visiems.

Jie…Tokie panašūs į mus.

Vilmantas Dambrauskas

Birštono Kurhauze šių metų rugpjūčio13 d. atidaryta fotografo Vilmanto Dambrausko ir skulptoriaus Kazio Bimbos kūrybinis projektas „Status krantas“.

Kūrybinio projekto „Status krantas“ autoriai

Parodoje, kas dviejų autorių-skulptoriaus Kazio Bimbos ir fotografo Vilmanto Dambrausko yra parodyta atvaizdais ir skulptūromis yra daug daugiau, nei gali pamatyti akimis. Kūrėjai atskleidžia mums ryšius tarp erdvės, šviesos, formos ir spalvos. Šiomis meninėmis priemonėmis autoriai pasakoja simbolinę daugiaprasmę ir daugiareikšmę istoriją, kurią galima pavadinti vizualiu ar vaizduojamuoju naratyvu apie meno kūrėjo jausmus, potyrius bei išgyvenimus. Kitaip tariant, vaizdais ir skulptūromis materializuotos autorių vidinės būsenos ir mintys.

Europos kelias

Taip išreiškiama tikrovė, kuri per tam tikrą laiką susisluoksniavusi menininkų mintyse ir kurias reikėjo išnešti, atiduoti, dovanoti kitiems įamžinant jas meno kūriniuose, fotografijos kadruose ar skulptūrose. Per kūrinius, simboliškai papasakota mūsų gyvenimo istorija kviečia žiūrovą menininko akimis pažvelgti į savo ‚ „čia ir dabar“ tikrovišką aplinką ir užduoti sau klausimus apie amžinas ir nuolat pasikartojančias kiekvieno iš mūsų vidines problemas dėl mūsų kultūros , tobulumo siekiamybės ir egzistencijos. „Kaip visa tai panašu į mus „- žodžiais pasako Vilmantas Dambrauskas , nors pateiktos fotografijos ir skulptūros žymiai iškalbingesnės už pačius Vilmanto žodžius ar skulptūras pavadintas žodžiais: „Golgota“, „Epilogas“, „Europos kelias“, „Liepsnojantys sparnai“, „Globalizacija“. Vaizdų intonacija kviečia mus , žiūrovus, pritaikyti savo gyvenimo patirčiai suvokti, ir gal būt sustoti, pamąstyti, pakeisti gyvenimo ir veiklos kryptį ir vėl eiti jau teisingesniu keliu, perkopti tą „statų krantą“, pasiekti tai, ko trokštame.

8-Copy

Jeigu mes gyventume kitaip, be veidmainystės, kitoje, švaresnėje aplinkoje, meilėje ir džiaugsme, tada būtų kitokios mintys ir vizualizuojantys tekstai. Tiek Vilmanto Dambrausko , tiek Kazio Bimbos šie kūrybiniai darbai padeda mums psichoterapiškai atlikti savo jausmų, minčių ir veikimo analizę. Atvykę į parodą Birštono Kurhauze, pamatysite, statų „čia ir dabar“ krantą.

Atgal