VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Dailė

08 12. Drevinuko lazda, nebijanti meilės melo

Dr. Elina Naujokaitienė

Prof. Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras, mokslo darbuotoja

Meilės bitės sugelta lietuvių dailininkų išeivių karta. Iš ko ji mokėsi? Ar kiti lietuvių nerado, ar jų pasigailėjo. Meilės pinkles galima ir sunaikinti kaip ir saldų medūzos veidą, saldų vainiką. Nuo liepsnojančių puslapių mūsų išeivija laksto po miškus ir nuo pablūdėlių moterų. Svajų aguonos, nakties motinos, meilė ir valdžia. Kaži, ar kas nors, matęs jogailaičius nišose, nesurijo puokštelės žolės. Dangaus ambasada saugo universiteto žvakes. Kas baltos spalvos ar parašytą verlibru drįsta susilyginti su lelijomis. Ambasada sau, dangus sau. Simbolistų vaišės dekadentų salonuose Kaune, VDU Lietuvių bendruomenėje. Čia turime ir Viktorijos Daujotytės „Moterų parašyta“. Ikanderis - tvirtas tarp moterų apdangalų. Ar apolondoras įkandamas? Mūsų išeivijos kojas plauna gintaro, rubino šaltiniai. Išeivija išsiskyrė ne tik su vasaros šiluma, bet ir su šiluma apskritai. Žaltys Vilniuje atsrovena Arklio gatve prie Lėlių teatro su coliuke. Violetiniai rūbai žiemą ir skyrybos su žiemos žalzgana abėcėle. Kapų akmuo žiemą. Caristinis kilimas, meilės vainikas. Tapk augintiniu, žalčiu, miela žmona, dūmais, žuvimi, liūtu. Kaip Tūkstantis ir viena naktis arba Milosz, aventure du poete Abou - Nowas? Pasikeitimų šmėklos, dieviškojo mokslo karštis, varginančios pozos, hiacintiniai kilimai. Įsimylėjėliai mėlyno kraujo kaulais.

Vaclovas Ratas - Rataiskis. Esplanada. 1952, popierius, medžio raižinys, 17,5x24 cm (Lietuvos dailės muziejaus nuosavybė)

Hodigetrijos akys, nors ne kiekvienas poetas yra caro pateptasis. Piktas gyvenimas, gyvenimo likimas. Kaip išvengti piktų bangų ir atrasti nusiraminimą saldžiame vandenyje? Paklususi laisvė, miraklis neapgaulingas, kaip dūmai išnyksta peklos pinklės. Elgetų brolija kartu su poetu M. Kuzminu. Apaštalai išgarsina Mergelę. Stebuklingas karstas. Dainos išdainuojamos iki galo ir taip per Tave išsigelbėjama. Saldi žinutė, o nei popai nei djakonai į cerkvę neįsitemps. Celėje mažoka vietos, todėl, pažvelgęs į pušį, pradedu moralizuoti tarnybą. Puodelis su nuodėmėmis pakilo aukštyn. Nuodėmių manyje tiek, kiek smalos ar sakų pušyje. Pikta tveria kunigai, popai, pasauliečiai. Elgetas išvarė, keistų nepriėmė, skomorochai, tingūs popai. Kur gi dangaus pajėgos - angelai, archangelai, cherubinai, serafinai, dangaus archistrategas? Tegul jis pasigaili nuodėmingųjų. Penktadienis - krikščioniška grožybė. Nuo šventojo Penktadienio iki Penkiasdešimties. Ugnies prarytas ir taip gimęs vienose nuodėmėse. Rojaus rožė, kur kiekvienas žiedlapis kaip rubinas. Vilniaus auksakalių ceche, Amatininkų gatvelėje. Rožės stebuklas - stebuklingam simbolizmo kariui. Iškviesk vandenį, dulkes, kad auksinis vanduo ir vėl tekėtų į laisvę. Susitaisius kvapui, ji pas jus važinėja kaip pingvinas. Abatijos adagio, pagaliau ir aš turiu žodžius. Kas gi liko iš mūsų meilės (Que reste-t-il de nos amours?)? Kas ir kiek moka panui Varšavskiui? Prašome iškelti tabloidą, aš ją nuvešiu į vieną nematytą vietą. Su Borisu Pasternaku dar galima pataikyti į svarbią liturginę futurizmo strategiją ar šeimyninę artelę. Kas kam skuta gyvaplaukius, ką galima nugirsti apie prof. Broniaus Vaškelio literatūrologinę veiklą? Kur helėnai, Didona, armidės? Tik meilės valdžia. Švariausioji rožių rožė. Tarsi mūsų akademinių ar tikybinių institucijų nelaiko pomidorų užveisimas. Vienur praktika, kitur praktikumas. Mikas Vaicekauskas pats kur nors turbūt matė patiklų Miucheno kalakutą iš pinakotekos. Daug ką iš mūsų, taip pat ir Žibuntą Mikšį, išgelbėjo tik Venecijos kultūra. Rusijos ir Lietuvos žemių asociacija derina ir pokario Motinų veiklą, ir Marijos Sibiro motinos maldas (A secous, Mere de Dieu Marie). Mgr J. Petrosius, Ona Bačkienė, dirbančiųjų rankos. Mikšio stogai (toits), Britų muziejaus kolekcijos arabų ir kinų saituose, darbai ant orientalistinio popieriaus, lietuvių - lygintini su Roger Viellard „Ekleziastu“, „Gaidžiu“, Andre Minaux, Roger Wehrlin, Johnny Friedlander.

Atgal