VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Dailė

10 12. Kolekcinėje parodoje - moters atvaizdas Lietuvos dailėje

Daina Laurušienė

Nacionalinėje dailės galerijoje penktadienį atidaryta vienos iš sostinės advokatų kontoros sukauptų dailės vertybių paroda "Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje".
Teminėje parodoje pristatomi kūriniai atskleidžia, kaip įsivaizdavo ir vaizdavo moterį XVIII a. pabaigos - XXI a. pradžios Lietuvos dailininkai, t. y. Lietuvoje gimę, studijavę, gyvenę autoriai, nepriklausomai nuo jų tautinės kilmės.
Parodoje pateiktas vizualinis pasakojimas suskirstytas į aštuonias dalis: "Atvaizdas atminčiai", "Įkūnyta vizija", "Vaikystės žavesys", "Motina", "Dirbančioji", "Geidžiamoji", "Kraštotyrininko žvilgsniu" ir "Natūros studijų objektas". Kiekvieną šių dalių lydi trumpas kuratorės dr. Giedrės Jankevičiūtės komentaras, kurį praplečia atskirų kūrinių anotacijos.
Pasak parodos rengėjų, žiūrovams suteikiama galimybė susipažinti su šalies dailės rinkoje cirkuliuojančiais pripažintų Lietuvos dailininkų darbais, taip pat su muziejų rinkiniuose mažiau reprezentuojamų autorių kūriniais, taip sugrąžinant kitose šalyse atsidūrusį lituanistinį paveldą.
Šiuo požiūriu dėmesio ypač nusipelno į nacionalinį dailės istorijos diskursą iki šiol neįtrauktų autorių - tarpukario Vilniaus Stepono Batoro universiteto dailės fakulteto absolventų tapyba. Tačiau didžiausios kolekcijos vertybės - lietuvių dailės klasikų Antano Gudaičio, Jono Mackevičiaus, Kanuto Rusecko, Pranciškaus Smuglevičiaus, Kazimiero Stabrausko, Adomo Varno, Justino Vienožinskio palikimo pavyzdžiai.
Kolekcijoje yra ir nemažas Stasio Ušinsko įvairių laikotarpių kūrinių rinkinys, ankstyvieji Vytauto Kasiulio ir Kazio Varnelio paveikslai, retos Juozo Zikaro ir Petro Rimšos skulptūrų bronzinės išliejos. Bus eksponuojami ir darbai, priskirtini Vytauto Kašubos, Antano Martinaičio, Audronės Petrašiūnaitės, Jono Rimšos, Adolfo Valeškos aukso fondui.
Dailės kolekcionavimas - viena iš meninės kultūros mecenavimo formų, nuo seniausių laikų reiškusi privačių asmenų finansinę paramą dailės kūrybai ir sklaidai, kurią vykdo patys dailininkai, jiems atstovaujančios galerijos, antikvarai, aukcionų namai. Advokatų kontoros kolekcijos paroda patvirtina, kad greta visuotinai žinomų užsienio lietuvių kolekcininkų ir mecenatų Kazio Varnelio arba Mykolo Žilinsko kyla šiuolaikiniai mecenatai, skatinantys prisiminti XX a. pradžioje nacionalinių dailės rinkinių pagrindus dėjusių dailės rinkėjų - gydytojų, inžinierių, dvarininkų, kariškių, kunigų, teisininkų vardus.

Atgal