VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Dailė

01 23. Lietuvos tautodailininkų primityvistų Monikos Bičiūnienės vardo paroda konkursas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2010 m. lapkričio 27–gruodžio 15 d. Vilniaus galerijoje „Juozas Art“ vyko pirmoji apžvalginė Lietuvos tautodailininkų primityvistų Monikos Bičiūnienės vardo paroda konkursas.

2012 m. lapkričio 22 – 2013 m. sausio 20 d. antroji respublikinė konkursinė primityviosios tapybos paroda Monikos Bičiūnienės  (1910–2009) premijai laimėti vyko Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Premijų įteikimo šventė buvo organizuota sausio 18 d. Renginį vedė Stanislovas Kavaliauskas.

Unikalus katalogas

Kalbėjusioji Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijų pirmininkė Roma Kraujalienė džiaugėsi paroda ir ypač muziejaus direktorės Birutės Kulnytės dėmesiu – 2012 m. išleistu unikaliu katalogu „Primityvioji tapyba“ (70 p.). Kataloge prisimenami ir praėjusio konkurso pirmieji laureatai, paminėti regionai, miestai, kurie atstovauti. Tai svarbu istorijai. R. Kraujalienė kalbėjo, kad tokio katalogo jai dar netekę matyti. Dėkojo organizatoriams sakydama, kad šiais globalizacijos laikais pasijusti lietuviu yra sudėtinga.

Kalbėdama apie konkursinius darbus R. Kraujalienė akcentavo, kad jie turi turėti tautinę dvasią, kad atitiktų M. Bičiūnienės tautiškumą. Būtina išlaikyti gyvybingą tradiciją, tad tautodailės darbai buvo atskirti nuo mėgėjų darbų.

Parodos salėje laukiant renginio. Sėdi pirmoje eilėje iš kairės: prof. Arvydas Šaltenis, Seimo narys Donatas Jankauskas, antroje eilėje – Zita Mackevičienė, juvelyrė Milda Gutauskienė ir Birutė Boreišienė; trečioje eilėje Genovaitė Aldikienė  ir Anelė Araminienė, prie paveikslų  stovi dalis ansamblio DIXI dalyvių. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Sveikinimai

Muziejaus Etninio skyriaus vedėja dr. Alvyda Lazauskaitė sakė, kad ši paroda džiugino lankytojus beveik du mėnesius. Kadangi ji vyko tokiu tarpušventiniu metu, kada nemažai užsieniečių atostogauja, tad čia lankėsi daug kitų šalių meno gerbėjų, kurie į užjūrius išsivežė paveikslų grožį.

Seimo narys Donatas Jankauskas kalbėjo, kad eksponuojami darbai, tai dalelė Lietuvos, kartu tai ir dalelė širdies. Jau antrą kartą vykstanti paroda, liudija, kad apie besiformuojančias tradicijas, kurias jis ragino tęsti.

Premijų įteikimas

Po sveikinimų, žodis buvo suteiktas Monikos Bičiūnienės premijos komisijos pirmininkei Nijolei Tumėnienei, komisijos nariui dailininkui Broniui Grušui. B. Grušas pažymėjo, kad Lietuvos kultūroje liaudies menas yra reikšmingas baras, tad neatsitiktinai paroda profesionaliai globojama. Ir ši paroda visuomenei pristatyta kaip profesionaliojo meno produktas.

Renginio dalyvius sveikina Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninio skyriaus vedėja dr. Alvyda Lazauskaitė

Apie premijas kalbėjo N. Tumėnienė. Premijas skiria Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija ir Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrija, jas  remia Kultūros ministerija ir Kultūros rėmimo fondas, asmeninę premiją skiria dailininkas tapytojas Rimas Zigmas Bičiūnas, prizus steigia įvairios įstaigos, organizacijos ir kolegos tautodailininkai.

Laikydamiesi konkurso nuostatų kiekvienas dalyvis pateikė po tris paveikslus. Nutapytus per pastaruosius penkis metus. Vertinimo komisija iš 48 autorių darbų atrinko 29 ir jų darbus pateikė eksponuoti parodoje Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Įteikus pirmąją premiją Veronikai Juodagalvytei (dešinėje).  Šalia jos stovi Rimas Zigmas Bičiūnas, Roma Kraujalienė ir Stanislovas Kavaliauskas

Pirmąją premiją gavo vilnietė Veronika Juodagalvytė, antrąją – kaunietė Regina Juodžbalienė, trečiąją – vilnietė Stanislava Bijeikienė. Dar keturi tapytojai: kaunietė Dalia Žalimienė, uteniškė Genovaitė Adiklienė, kupiškėnas Vytautas Pastarnokas ir prieniškė Ramutė Gylienė buvo apdovanoti Rimo Zigmo Bičiūno premijoms,Vilniaus miesto savivaldybės premija teko vilnietei Aldonai Skėrytei.

Padėkų raštai

Liaudies kultūros centro padėkos raštai buvo įteikti Anelei Araminienei,  Daivai Dlugoborskienei ir Aleksandrui Spundzevičiui.

Seimo narės Mildos Petrauskienės vardu Jūratė Audra Strakšienė pasveikino  ir apdovanojo visus parodoje dalyvavusius uteniškius: Genovaitę Adiklienę, Anelę Araminienę ir Petrą Lopetą.

Dailės akademijos vardu kalbėjęs rektorius prof. Arvydas Šaltenis pasakė: „Dailės akademija sveikina visus, kurie negavo premijų... sveikina, aišku ir apdovanotuosius. Nes kiekvienas jūsų esate  pamatas to gėrio, kuris mums taip svarbus – tautodailė visada bus amžina“.

Tautodailininkus ir visus šventės dalyvius sveikino Visagino, Širvintų, Kauno rajono savivaldybių atstovai.

Uteniškiai Genovaitė Adiklienė, Anelė Araminienė ir Petras Lopeta, vadovaujami Kultūros skyriaus vyr. specialistės Zitos Mackevičienės, pasveikino parodos ir renginio organizatorius, vedėjus, padovanodami savo darbų: Anelė Araminienė parodos organizatoriams įteikė savo išdrožtų angeliukų.

DIXI vokalinis ansamblis

Renginys pradėtas ir užbaigtas 13 mergaičių atliktais kūriniais, skambėjusiais ir sveikinimų bei apdovanojimų pertraukėlėmis. Įspūdingai lietuvių liaudies melodijas atliko Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos vokalinis ansamblis DIXI (vadovė Snieguolė Meškauskienė). Renginio vedėjas Stanislovas Kavaliauskas prasmingai pasakė: „Dainavusioms ateityje bus ne vistiek Lietuva – jos tautinė dvasia, kultūra“. R. Kraujalienė pabrėžė, kad dainų jausmingumas – jausminė kultūra, susiklosčiusi jaunystėje – išlieka visam gyvenimui.

Uteniškiai kataloge „Primityvioji tapyba“.

Pateiksime glaustą informaciją apie uteniškius iš Lietuvos nacionalinio muziejaus išleisto jau ne sykį straipsnyje minėto unikalaus katalogo „Primityvioji tapyba“.

Minėtame kataloge (p. 6–7) įdėta Genovaitės Aldikienės paveikslo „Bulviakasis“ reprodukcija (kartonas, aliejus, 48x80), rašoma, kad nuo 2005 m. pradėjusi tapyti ir rašyti (2008 m. priimta į Kaimo rašytojų sąjungą) jau dalyvavo 37 parodose, surengė 20 asmeninių parodų. 2008 ir 2011 metais tapo laureate regioninėse „Aukso vainiko“ parodose, 2010 m. – prizininke Pirmojoje apžvalginėje  Lietuvos tautodailininkų primityvistų Monikos Bičiūnienės vardo parodoje konkurse. Organizuoja kūrybinius plenerus, dalyvauja tradicinėse labdaros akcijose „Padėk sergantiems vaikams“ ir  Utenos kultūros centro renginiuose. Kataloge išvardyta gausybė įstaigų ir institucijų, kurios yra įsigijusios G. Aldikienės darbų.

Uteniškiai su Rimu Zigmu Bičiūnu (viduryje). Iš kairės: Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Seimo narės Mildos Petrauskienės padėjėja Jūratė Audra Strakšienė,  Anelė Araminienė, dailininkas Rimas Zigmas Bičiūnas, Petras Lopeta, Genovaitė Adiklienė, Alvyra Žemaitienė  

Apie Anelę Araminienę tame pačiame kataloge (p. 8–9) parašyta, kad ji žinoma kaip audėja, medžio drožėja, tapytoja, muzikantė, siuvėja, kulinarinio paveldo puoselėtoja, kuri jau nuo 1997 m. yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos narė, o 2005 m. jai suteiktas meno kūrėjo statusas. Dalyvauja ne tik Lietuvoje vykstančiose parodose, bet ir užsienyje: Latvijoje, Norvegijoje, Ukrainoje. 2000 m. suteikta Utenos rajono meno ir kultūros premija, 2005 m. – regioninės „Aukso vainiko“ parodos laureatė. 2012 m.  Utenos kraštotyros muziejuje surengė asmeninę parodą. Kurioje eksponavo medžio skulptūrą, tapybos darbus, rankšluosčius ir lovatieses.... Kataloge jos darbo „Poviliukas bando piešti“ reprodukcija (kartonas, aliejus, 97x53).

Petras Lopeta kataloge (p. 42–43) pristatytas  kaip miškininkas, nuo 1996 m. tapęs Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos nariu, nuo 2001 m. pradėjęs tapyti ir jau po metų pradėjęs dalyvauti Utenos rajono liaudies meistrų darbų parodose. Tapo laureatu regioninėse „Aukso vainiko“ parodose (2006, 2009, 2011), dalyvauja respublikinėse bei tarptautinėse parodose: Maskvoje, Sankt Peterburge. Velykij Novgorode, Kaliningrade, surengė tris asmenines parodas. Kataloge reprodukcija „Sodyba“ (kartonas, aliejus, 44x64).

Knyga – albumas „Utenos krašto liaudies kūrėjai“

Tad reikia tik pasidžiaugti, kad uteniškius išgarsino ir Lietuvos nacionalinio muziejaus katalogas „Primityvioji tapyba“. Tačiau kalbant apie šį katalogą, būtina prisiminti menininkų uteniškių garsinimą 2010 m. išleistoje gausiai iliustruotoje knygoje – albume „Utenos krašto liaudies kūrėjai“. Knygą parašė Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, atsakinga už etnokultūrą Zita Mackevičienė. 96 puslapių gausiai iliustruotoje knygoje pristatyti 93 liaudies menininkai, atstovaujantys 12 tautodailės krypčių, tai ir svarbiausios žinios apie kiekvieną liaudies menininką bei jų darbų nuotraukos ar reprodukcijos. Ši unikali knyga buvo pristatyta perpildytoje Utenos kolegijos salėje 2010 m. lapkričio 17 d. Daugailių mokyklos bičiulių pirmininko Antano Vilūno dėka šventėje dalyvavę svečiai kunigai vienuoliai iš Ukrainos, sužavėti renginiu, kvietė darbus pristatyti Ukrainoje. Po kurio laiko Utenoje apsilankiusios Lvovo Religijų istorijos muziejaus darbuotojos jau pradėjo tikslinti galimos parodos laiką. Uteniškių meno darbai ne tik buvo eksponuoti Ukrainoje, bet į Uteną buvo atsivežta unikali ikonų, tapytų ant stiklo paroda, kurios atidaryme dalyvavo ir Ukrainos ambasadorius  Lietuvoje Valerijus Žovtenko. Tad per menininkus išsiplėtė ir sustiprėjo Utenos politiniai ryšiai...

Atgal