VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Dailė

03 12. J. Mateikos drobė sugrįžo į Raudondvario dvarą

Marijona Gailevičienė

Vienu reikšmingiausiu Kauno rajone restauruotų Raudondvario dvaro rūmų akcentu neabejotinai vėl taps įspūdingo dydžio drobė - garsaus dailininko Jano Mateikos paveikslas "Steponas Batoras prie Pskovo". Originalaus J. Mateikos kūrinio, kuris kažkada puošė Raudondvario rūmus, kopijos pristatymas visuomenei Raudondvario dvaro rūmuose įvyko sekmadienio popietę.
J. Mateikos "Steponas Batoras prie Pskovo" - viena reikšmingų, Raudondvario pilies dvaro inventoriuje aprašytų meno vertybių.
Kada tiksliai 1872 metais nutapytas paveikslas buvo atvežtas į Raudondvario pilies dvarą, sunku pasakyti. Dar 1878 metais jis buvo Benedikto Henriko Tiškevičiaus rinkinyje Paryžiuje, tačiau rašytiniai šaltiniai liudija, kad vėliau šis paveikslas buvo eksponuojamas Raudondvario rūmų pirmojo aukšto didžiojoje salėje. Tai patvirtina B. H. Tiškevičiaus daryta nuotrauka ir dvaro rūmų inventoriaus aprašai.
Paveikslas atspindi Lenkijos ir Maskvos karą, vykusį 1578 - 1582 metais Livonijoje. Jame pavaizduotas Rusijos caro Ivano IV Rūsčiojo apsilankymas pas Lenkijos karalių Steponą Batorą prašyti taikos. Drobėje nutapyta baigiamoji taikos sudarymo derybų scena. Karo stovykla išpuošta paauksuotais, raudonais, bronziniais ir sidabriniais audiniais. Tik popiežiaus legatas jėzuitas Antonijus Posevinas (Antonio Possevino) paveiksle stovi sustingęs, kaip nepajudinama juoda figūra.
Kuriant paveikslą, dailininkui pozavo Lenkijos armėnas Juzefas Hasas-Agopovičius (Jozef Hasso-Agopowicz). Drobėje sustingęs S. Batoro veidas - kupinas didingumo, o truputį pakeltas vienas antakis primena rusų tapytoją Ilją Repiną. Po paveikslo parodymo Prahoje įvykusioje parodoje J. Mateika sulaukė didelio dėmesio ir buvo apdovanotas Meno medaliu Vienoje. Prancūzų akademija išrinko jį užsienio garbės nariu.
Drobė stipriai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais. Paveikslą pasiėmė vokiečiai ir kurį laiką saugojo Lvove. 1944 metais drobė buvo sulankstyta į 18 dalių ir išgabenta. Kai profesorius Stanislavas Lorencas (Stanislaw Lorenc) kūrinį aptiko Pšesiekos kaime netoli Jelenia Guros, jis buvo tokios prastos būklės, kad restauravimo darbai užtruko trejus metus.
Praėjusių metų kovą Varšuvos karališkojoje pilyje įvyko Kauno rajono atstovų susitikimas su pilies administracija dėl galimybės kopijuoti J. Mateikos nutapytą drobę "Steponas Batoras prie Pskovo". Varšuvos karališkosios pilies administracija sutiko leisti fotografuoti ir kopijuoti šį žinomą meno kūrinį, o jo kopiją parvežti į Lietuvą ir nuolatos ją eksponuoti ten, kur kažkada buvo originalas, - Raudondvario dvaro rūmuose.
Kaip teigiama rajono savivaldybės pranešime, aliejumi tapytas paveikslas "Steponas Batoras prie Pskovo" yra 322:545 cm dydžio, todėl jį galėjo nukopijuoti tik labai patyręs dailininkas. Karo lauko stovyklą vaizduojanti scena - gausi portretų, prabangių audinių ir papuošalų. Buvo labai svarbu išmanyti ir jausti to laikmečio aliejinės tapybos ant drobės techniką. Šio darbo ėmėsi tapytojas Virginijus Stančikas.
Ne mažesnė vertybė - paauksuotas paveikslo rėmas. Plataus reljefinio rėmo kampuose puikuojasi keturi herbai, viename jų pavaizduotas Vytis. Rašytiniai šaltiniai teigia, kad grafas B. H. Tiškevičius tapytojui už rėmo sukūrimą sumokėjo tiek pat, kiek ir už paveikslą.
Atsakingą užduotį šį kartą atliko ir paauksuoto paveikslo rėmą pagamino bendrovės "Kauno restauratorius" meistrai.

Atgal