VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Dailė

Po pasaulį vežiojami Čiurlionio paveikslai nyksta, sako genijaus kūrybos tyrinėtojai

Druskininkuose vykstančioje tarptautinėje konferencijoje "M. K. Čiurlionis ir pasaulis" trečiadienį iškelta problema dėl Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų originalų eksponavimo užsienyje sąlygų. Čiurlionio kūrinių parodų užsienyje numatoma ir šį rudenį Lietuvai pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai kultūrinėje programoje.

Pasak Čiurlionio namų Vilniuje direktoriaus Stanislovo Urbono, šiuo metu vykdoma politika būtinai pristatyti garsiausią lietuvių genijų jo paveikslų originalų parodomis visame pasaulyje, bet nesirūpinama užtikrinti tinkamų sąlygų šimtamečiams paveikslams eksponuoti, jie esą apšviečiami per ryškiais prožektoriais, laikomi netinkamos temperatūros patalpose. Todėl dar po šimto metų matysime tik visiškai išblukusius šedevrus.

"Kol buvo gyva Čiurlionio sesuo Valerija Karužienė, ji kovojo už savo brolio kūrybos tinkamą saugojimą, o nepriklausomybės laikais politika pasisuko ta linkme, kad reikia Čiurlionį trūks plyš visam pasauliui vežioti, rodyti, ir niekas jau nevežioja termometro ir kitų matavimo prietaisų, kas su juo atsitinka. Mes gyvename dabar tokioje epochoje, kur viskas eksploatuojama, naudojama... Politikai susitaria ir veža Čiurlionį, o kas tikrina, ar yra restauratorius, kuris lydi tas parodas?" - klausė Čiurlionio namų direktorius.

Pasak jo, jis jau dvidešimt metų beldžiasi, kad būtų padarytos kokybiškos Čiurlionio paveikslų faksimilinės reprodukcijos, kurios ir būtų vežamos rodyti, ir net nuolatinėje ekspozicijoje Nacionaliniame M. K.Čiurlionio dailės muziejuje būtų rodoma ne daugiau kaip penki originalūs darbai. "Žinoma, tokios faksimilinės reprodukcijos, arba kopijos, kainuoja nepigiai - viena apie tūkstantį litų, bet Čiurlionis juk neįkainojamas. Čiurlionis nyksta", - kalbėjo S. Urbonas.

Kiti konferencijos pranešėjai priminė, kad 2015 m. bus minima Čiurlionio gimimo 140 metų sukaktis, ir klausė, kaip jai rengiamasi, ypač Čiurlionio mieste Druskininkuose, kurio gatvės dabar papuoštos Čiurlionio darbų reprodukcijomis.

Pasak aukštųjų mokyklų dėstytojų, druskininkiečiai abiturientai, kurie pradeda studijuoti, nieko arba beveik nieko nežino apie Čiurlionį, todėl siūloma Čiurlionio kūrybos puoselėtojams rengti daugiau programų su mokyklomis.

Druskininkuose vykstančioje Čiurlionio studijų savaitėje, kurią vienuoliktą kartą surengė Lietuvos muzikų rėmimo fondas, dalyvauja Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai ir atlikėjai iš Lietuvos ir užsienio, M. K. Čiurlionio ir jo giminės palikuonys. Ketvirtadienį tarptautinės konferencijos dalyviai lankysis Čiurlionio pamėgtose jo vaikystės ir jaunystės vietose Druskininkų apylinkėse.

Čiurlionio studijų savaitė yra kulminacinė tarptautinio festivalio "Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu" dalis. Festivalis vyks iki rugsėjo 22 dienos, jį užbaigs Lietuvos kamerinis orkestras, vadovaujamas Sergejaus Krylovo.

Atgal