VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Dailė

08 23. Dailės ryšiai su Latvija pasipildo naujais vardais

Vytautas Paliukaitis

Margaspalvės vasaros sostinėje antroji pusė nešykštėjo įspūdingų kultūros renginių. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje nuo liepos 25 d. iki rugpjūčio 25 d. Latvijos dailininkas Reinis Virtmanis eksponuoja savo tapybos ant medžio kūrinius.

Gimęs 1976 m., būsimasis tapytojas dar ne iš karto panoro pažinti nuostabų spalvų pasaulį – iš pradžių pasirinko vizualinės komunikacijos studijas Rygoje, kurias baigė 2001 m. Tapybos žinių sėmėsi Rygos meno akademijoje, ją baigė 2004 m.

Parodų salėje lankytojai turi galimybę pamatyti, kokia tematika R.Virtmanį domino ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu ir kaip profesiškai augo, vystėsi subtilesnė koloristikos harmonija. Jei 2007 m. trijų figūrų kompozicijoje „Tarp fantazijos ir realybės“ panaudotos dekoratyviojo meno priemonės, beveik neturinčios sąsajų su molbertine tapyba, tai „Blogio išvarymas“ (2008 m.) ir „Kosminio masto džiaugsmas“ (2012 m.) bei du darbai, sukurti mišria technika – „Žvaigždės kritimas“ (2013 m.) ir ypač „Mėnulio fazė“ (2013 m.) byloja apie subrendusio dailininko laimėjimus. Apie autoriaus paieškas įvairiomis kryptimis galima spręsti iš tarpinio laikotarpio kūrinių: „Ar pateksiu į dangų?“ (2013 m.) ir „Rašytojo A.N. Golgatovo portreto“ (2006 m.). Žmogus išaukštinamas kompozicijoje su dangaus kūnais. Mūsų laikais tiesiog neįmanoma ignoruoti minties jėgą, leidžiančią pažinti kosmoso ir Visatos dėsnius. Dailininkai ir rašytojai kol kas dar turi neišsemiamų galimybių, tad džiugu matyti R.Virtmanio parodoje nuolat grįžtantį dailininką prie šios visiems patrauklios temos.

Gal čia ir nederėtų minėti apie savo kūrybinius bandymus kosmoso tematika, bet išties apie 15 metų kūriau įvairius variantus, nes pirmajam žmogui išsilaipinus Mėnulyje, pasaulis pradėjo sparčiau domėtis Visatos kūnais.

Man, kaupiančiam, renkančiam duomenis apie Europos Šiaurės šalių, t.y. į šiaurę nuo Lietuvos, tarpusavio kontaktus, jau ryškėja jų padaryta įtaka mūsų tapytojams.

Atgal