VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

12 29. A. Pabedinskienė: nuo sausio 8 eurais didės vidutinė senatvės pensija

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) siūlymui nuo kitų metų pradžios padidinti valstybinę socialinio draudimo bazinę pensiją 4 eurais (nuo 108 eurų iki 112 eurų), nustatyti maksimalios valstybinės socialinio draudimo neperskaičiuotos pensijos dydį - 245 eurus (šiuo metu patvirtintas dydis - 236 eurai) ir patvirtinti einamųjų 2016 m. draudžiamųjų pajamų dydį - 445 eurus (šiuo metu - 434 eurai).
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, nuo kitų metų sausio 1 dienos vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, padidės apie 8 eurus, arba 3,2 proc., ir sieks 265 eurus.
"Siekiu, kad pensijų indeksavimas taptų normalia, kasmetine praktika. Jei valstybė neišgyvena krizės, yra ekonomikos augimas, pensijos kasmet turi didėti. Jei auga pragyvenimo kaštai, neišvengiamai turi augti visų socialinių grupių pajamos", - sakė A. Pabedinskienė.
Bazinės pensijos ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų padidinimas palies visus valstybinių socialinio draudimo pensijų (išskyrus našlių pensijų) gavėjus. Dėl bazinės pensijos padidinimo taip pat padidės valstybinės šalpos išmokos (apie 151 tūkst. gavėjų), kurių dydžiai taip pat siejami su bazine pensija. Didės ir pareigūnų bei karių valstybinės pensijos, mokamos neįgaliesiems, tapusiems tokiais privalomosios karo tarnybos Lietuvos kariuomenėje ar karinių mokymų metu, taip pat pareigūnų ir karių valstybinių pensijų priedas už tarnybą (apie 7,5 tūkst. gavėjų). Bazinės pensijos padidinimas 2016 m. iš valstybės biudžeto pareikalaus apie 11 mln. eurų.
Dėl einamųjų metų draudžiamųjų pajamų padidinimo taip pat didės po 2016 m. sausio 1 d. skiriamų socialinio draudimo pašalpų ir kitų socialinio draudimo išmokų minimalūs ir maksimalūs dydžiai. Šios pašalpos ir išmokos mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), nelaimingų atsitikimų darbe, profesinės ligos ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
Padidintoms pensijoms mokėti kitąmet iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto prireiks apie 74,1 mln. eurų.
Paskutinį kartą pensijos didintos šiemet liepos 1 dieną - po 3 eurus didėjo bazinės pensijos ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžiai. Dėl šių dydžių padidinimo senatvės pensija, paskirta turint būtinąjį stažą, vidutiniškai padidėjo apie 4,79 euro, o netekto darbingumo pensija, paskirta turint būtinąjį stažą - apie 3,46 euro.

Atgal