VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

01 16. Vietinės rinkliavos turi būti mokamos į savivaldybių surenkamąsias sąskaitas

Nuo sausio 1-osios vietinė rinkliava mokama į savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudžeto sąskaitą, o ne Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) surenkamąsias sąskaitas, kaip buvo anksčiau.
Naujovės įsigaliojo pasikeitus Rinkliavų įstatymo nuostatoms. Nuo metų pradžios savivaldybių nustatytos rinkliavos, pavyzdžiui, už gyvūnų registraciją ar laikymą, komunalinių atliekų surinkimą, leidimus įrengti laikinus kilnojamuosius įrenginius, įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje, naudojimąsi savivaldybių tarybos nustatytomis miestų ar miestelių gatvių bei aikščių vietomis automobiliams statyti ir kt. turi būti mokamos į savivaldybių biudžeto sąskaitas. Prieš tai šios įmokos buvo mokamos į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas.
Už šių rinkliavų rinkimo kontrolę nuo šių metų sausio 1-osios dienos atsakingi savivaldybių, nustačiusių vietinę rinkliavą, kontrolieriai (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos).

Atgal