VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

01 27. Paslaugų šeimai lėšos - pagal kiekvienos savivaldybės gyventojų skaičių

Siūloma Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 m. priemonės lėšas skirti savivaldybėms proporcingai pagal kiekvienos savivaldybės gyventojų skaičių. Planuojama, kad savivaldybės galėtų pasirinkti, kokias paslaugas plėtoti, kad geriausiai patenkintų savivaldybėje gyvenančių šeimų poreikius. Apie tai diskutuota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Šiaulių bei Telšių apskričių savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų susitikime. 
Kompleksiškai teikiamoms paslaugoms šeimai teikti 2016-2020 m. numatoma apie 21 mln. eurų suma iš Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto. Šio projekto lėšas planuojama skirti savivaldybėms proporcingai pagal kiekvienos savivaldybės gyventojų skaičių.
"Didžiausias iššūkis savivaldybėms bus pasirinkti tokias paslaugas, kurios būtų reikalingiausios šeimoms ir užkirstų kelią socialinei atskirčiai" - sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.
Pasak ministrės, kiekvienai projekte dalyvausiančiai savivaldybei rekomenduotina rinktis kurti ir plėtoti tokias jos gyventojams aktualias paslaugas, kurių ji dar neturi savo paslaugų šeimai pakete. Pasirinktos ir pasiteisinusios veiklos, pasibaigus projektui, toliau galėtų būti finansuojamos iš savivaldybės biudžeto.
Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto trukmė galėtų būti 3-4 metai. Kiekviena projekte dalyvausianti savivaldybė, įvertinusi veiklos apimtis, numatomas lėšas, galėtų nuspręsti, per kokį laikotarpį įgyvendins projektą. Svarbus vaidmuo numatytas nevyriausybinėms organizacijoms, kurios, tapusios savivaldybių partnerėmis projekte, teiks didžiąją dalį kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai.
Planuojama, kad paslaugos šeimai būtų teikiamos kiekvienoje savivaldybėje veiksiančiuose bendruomeniniuose šeimų namuose, kurių funkcijas atliktų veikiančios savivaldybės įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos. Į bendruomeninius šeimų namus besikreipiančius žmones konsultuotų kvalifikuoti specialistai, kurie glaudžiai bendradarbiautų su kitais paslaugų teikėjais.
Preliminariame kompleksiškai teikiamų paslaugų sąraše, iš kurio galės pasirinkti savivaldybės, - pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė, krizių įveikimo pagalba, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, vaikų priežiūros, pavėžėjimo, mobilios pagalbos ir kitos paslaugos.
Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 m. veiksmų plano projektą, šeimai ir asmeniui turėtų būti sudarytos sąlygos gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą sėkmingai funkcionuoti, konstruktyviai spręsti kylančias problemas bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Teikiant šias paslaugas tikimasi padėti šeimoms išvengti tokių situacijų, galinčių kelti grėsmę vaikų gerovei ir šeimų stabilumui.

Atgal