VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

03 01. Visų ES šalių darbo skelbimai - viename portale

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) patvirtino naujas Europos užimtumo tarnybų (EURES) taisykles. Jos leis automatiškai susieti darbo ieškančių asmenų gyvenimo aprašymus su laisvomis darbo vietomis. Be to, visų Europos Sąjungos (ES) valstybių užimtumo tarnybų skelbimai taps prieinami viename interneto portale. Apie tai praneša EP spaudos tarnyba.
EURES yra ES ir Europos ekonominės erdvės šalių užimtumo tarnybų tinklas, kuris padeda keistis informacija apie laisvas darbo vietas ES valstybėse. Kasmet per šį tinklą įdarbinama apie 150 tūkst. žmonių.
Su ES Taryba jau suderintos reformos tikslas - užtikrinti geresnes darbo vietų ir darbuotojų paieškos paslaugas visoje Europoje, paskatinti darbo jėgos judumą ir išvengti situacijų, kai vienose šalyse fiksuojamas didelis nedarbo lygis, o kitose - darbuotojų trūkumas.
Naujosios taisyklės leis automatiškai susieti darbo ieškančių asmenų gyvenimo aprašymus su laisvomis darbo vietomis. Ši paslauga turės būti nemokama, taip pat prieinama neįgaliesiems. Be to, visų ES valstybių užimtumo tarnybų skelbimai taps prieinami EURES interneto portale.
EP pavyko užtikrinti, kad į EURES tinklą būtų įtrauktos ir privačios organizacijos, o pasienio regionai gautų daugiau informacijos apie laisvas darbo vietas skirtingose ES šalyse. Atsižvelgiant į ES valstybių švietimo sistemų ir darbo rinkos politikos skirtumus, valstybėms suteikta teisė neskelbti EURES tinkle informacijos apie pameistrystes ar stažuotes.
"Kai kuriose ES šalyse yra labai aukštas nedarbo lygis, o kitur -pilna laisvų darbo vietų, nes nerandama kvalifikuotų darbuotojų. Išplėstas EURES tinklas padės tūkstančiams darbo ieškančių žmonių rasti darbą, o šimtams darbdavių - reikiamus darbuotojus", - pažymėjo EP pranešėjas Heincas K. Bekeris (Heinz K. Becker) (Europos liaudies partija, Austrija).
Naujosioms taisyklėms pritarė 576 EP nariai, nepritarė 56, o susilaikė 21. Jos įsigalios po dvejų metų nuo jų publikavimo ES Oficialiajame leidinyje.

Atgal