VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

04 04. Mažėja klaidų ES struktūrinių fondų projektuose

Lietuvoje vykdomų ES finansuojamų projektų klaidų lygis nesiekia nė pusės procento, o tai yra gerokai mažiau nei ES reglamentuose nustatytas toleruotinas 2 proc. reikšmingumo lygis. Per penkerius metus klaidų lygis minėtuose projektuose, pasak Finansų ministerijos, sumažėjo nuo 1,93 proc. 2010 metais iki 0,42 proc. 2014 metais. 
Nuosekliai mažėjančias netinkamų finansuoti išlaidų sumas parodo ir Valstybės kontrolės atliktas 2014 m. Europos Komisijai deklaruotų 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programų išlaidų auditas.
Finansų ministerija atkreipia dėmesį, kad, palyginti su kitomis ES valstybėmis, Lietuvoje 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo klaidų lygis taip pat yra mažas. Pavyzdžiui, pagal Europos Audito Rūmų atliktus ES biudžeto panaudojimo auditus, bendras įvertintas ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos srities klaidų lygis ES šalyse yra 5,7 proc.
"Sukaupta Lietuvos patirtis, vykdant ES projektus, atsispindi ir rezultatuose - klystama vis mažiau, vadinasi, lėšos investuojamos efektyviau", - Finansų ministerijos pranešime cituojamas finansų ministras Rimantas Šadžius. 
Pasak ministro, klaidų mažėja, kadangi auga projektų vykdytojų gebėjimai, projektus administruojančios institucijos tinkamai prižiūri projektų įgyvendinimą, esant poreikiui, peržiūrimi ir tobulinami teisės aktų reikalavimai, glaudžiai bendradarbiauja valdymo ir kontrolės sistemoje dalyvaujančios institucijos.
Valstybės kontrolė, atlikusi auditą, pateikė nuomonę, kad audituojamu laikotarpiu 2007-2013 m. veiksmų programų valdymo bei kontrolės sistema atitiko reikalavimus, taikytinus pagal ES reglamentus, ir veikė efektyviai, todėl galėjo deramai užtikrinti, kad pagrindiniai sandoriai yra teisėti ir teisingi.
Taikydama statistinius metodus, Valstybės kontrolė 2014 m. išlaidų audito metu apskaičiavo tikėtiną 0,42 proc. klaidų lygį. Dauguma neatitikimų, kaip ir ankstesniais metais, susiję su projektų viešųjų pirkimų vykdymu. 
2007-2013 m. veiksmų programų užbaigimui Finansų ministerija rengiasi pagal patvirtintą veiksmų planą, suderintą su visomis administruojančiomis institucijomis. Jame numatyti konkretūs veiksmai, reikalingi Europos Komisijai atsiskaityti už veiksmų programų užbaigimą iki kitų metų kovo 31 d.
Šiuo metu Lietuvai jau išmokėta maksimali ES reglamentuose nustatyta 95 proc. ES struktūrinių fondų lėšų suma. Likę 5 proc. bus išmokėti tada, kai Europos Komisija įvertins Lietuvos pateiktus veiksmų programų užbaigimo dokumentus.
Atsižvelgiant į tai, kad sistema veikia tinkamai ir klaidų lygis santykinai žemas, planuojama iš Europos Komisijos atgauti visas Lietuvai skirtas 2007-2013 m. ES lėšas.

Atgal