VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

07 01. Ekonominių vertinimų rodiklis per metus padidėjo 19 procentinių punktų

Emilija Bėtrimė

Ekonominių vertinimų rodiklis birželio mėnesį sudarė 7 procentus ir, palyginti su geguže, padidėjo 2 procentiniais punktais. Pramonės, statybos ir mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusiu mėnesiu, padidėjo 3, paslaugų sektoriaus - 1 procentiniu punktu. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusiu mėnesiu, nepasikeitė.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, palyginti su praėjusių metų birželio mėn., ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 19 procentinių punktų. Pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 21, paslaugų sektoriaus - 18, statybos - 14, mažmeninės prekybos - 12, vartotojų - 19 procentinių punktų.

Šių metų birželio mėn. pramonės įmonių apklausos rezultatai parodė, kad verslo tendencijos pramonėje gerėjo. Pramonės produkcijos gamyba ir paklausa, palyginti su praėjusiu mėnesiu, padidėjo - gamybą padidėjus nurodė 40 proc., sumažėjus - 16 proc. apklaustųjų (prieš mėnesį - atitinkamai 35 ir 16 proc.). Produkcijos paklausos padidėjimą gegužės mėn. nurodė 35 proc. apklaustųjų, sumažėjimą - 11 proc.

Gamybos didėjimą artimiausiems mėnesiams prognozuoja 46 proc. įmonių vadovų, mažėjimą - 16 proc.. Gamybos didėjimą prognozuoja beveik visos gamybinės veiklos, išskyrus spausdinimo ir vaistų pramonės gaminių gamybą, įmonės. Didėja ir gaminamos produkcijos eksportas: produkcijos eksporto didėjimą prognozuoja 30 proc. įmonių vadovų, 11 proc. mano, kad eksportas mažės. Dauguma (82 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketina. Kainų didėjimą pramonėje prognozuoja 16 procentų įmonių vadovų, 70 proc. mano, kad kainos nesikeis.

Statybos sektoriuje verslo tendencijos, palyginti su praėjusiu mėnesiu, pagerėjo. Birželio mėn. darbų apimties padidėjimą nurodė 47 proc.i įmonių vadovų, sumažėjimą - 19 proc. (prieš mėnesį - atitinkamai 41 ir 20 proc.). Artimiausiais mėnesiais prognozuojamas statybos darbų užsakymų bei darbuotojų skaičiaus didėjimas. Artimiausiems mėnesiams 41 proc. įmonių vadovų prognozuoja statybos darbų užsakymų daugėjimą, 14 proc. - mažėjimą. Padaugėjo įmonių vadovų, ketinančių didinti darbuotojų skaičių, - tai padaryti žada 43 proc. įmonių vadovų (prieš mėnesį - 41 proc.), 14 proc. žada darbuotojų skaičių mažinti. Kainų didėjimą statybos sektoriuje artimiausiu metu prognozuoja 48 proc. įmonių vadovų, 5 proc. žada kainų mažėjimą.

Birželio mėn. mažmeninės prekybos įmonių apklausos rezultatai parodė, kad prekių apyvarta padidėjo: 70 proc. įmonių teigė, kad prekių apyvarta padidėjo, 7 proc. - kad sumažėjo (gegužės mėn. - atitinkamai 67 ir 11 proc.). Prekių apyvarta per praėjusius mėnesius padidėjo beveik visuose didžiuosiuose prekybos tinkluose ir daugiau nei pusėje (59 proc.) visų kitų prekybos įmonių. Be to, birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., daugiau įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės ekonominė būklė pagerėjo: birželio mėn. pagerėjimą nurodė 40 proc. (gegužės mėn. - 37 proc.), pablogėjimą - tik 5 proc. (gegužės mėn. - 10 proc.) apklaustųjų.

Prekybos įmonių ekonominės būklės prognozė artimiausiems mėnesiams išliko panaši: 26 proc. įmonių vadovų mano, kad jų įmonės ekonominė būklė pagerės, 14 proc. - kad pablogės. Dalis didžiųjų prekybos tinklų žada priimti naujų darbuotojų, o dauguma (80 proc.) kitų įmonių darbuotojų skaičiaus keisti neketina. Kainų didėjimą mažmeninėje prekyboje prognozuoja 14 proc. įmonių, o dalis didžiųjų prekybos tinklų žada kainas mažinti.

Birželio mėnesio paslaugų sektoriaus įmonių apklausos rezultatai rodo, kad įmonių ekonominės būklės vertinimas pagerėjo: pusė apklaustų įmonių vadovų nurodė, kad jų ekonominė būklė gera, 3 proc. - kad bloga (prieš mėnesį - atitinkamai 48 ir 4 proc.). Augo ir suteiktų paslaugų paklausa per praėjusius mėnesius: 31 proc. apklaustų įmonių vadovų nurodė augimą, 8 proc. - smukimą (prieš mėnesį - atitinkamai 26 ir 8 proc.).

Tačiau apklaustų įmonių vadovų prognozė šiek tiek pesimistiškesnė nei praėjusį mėnesį: 28 proc. apklaustų įmonių vadovų tikisi teikiamų paslaugų paklausos augimo, o 10 proc. - smukimo (prieš mėnesį - atitinkamai 28 ir 7 proc.). Artimiausiais mėnesiais didžioji dauguma (77 proc.) įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketina, 13 procentų - žada didinti. Kainos, daugumos įmonių vadovų nuomone, nesikeis.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusiu mėnesiu, nepasikeitė. Birželio mėnesį gyventojai šiek tiek optimistiškiau vertino savo namų ūkio finansinės padėties ir šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn. Tačiau gyventojų nuomonė apie bedarbių skaičiaus pokyčius ir tikimybę bent kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. buvo šiek tiek pesimistiškesnė.

Atgal