VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

10.12. R.Šadžius pristatys ataskaitą, kaip buvo leidžiamos ES lėšos 2017 m.

Šiandien darbo vizitą Lietuvoje pradeda Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius. Jis Seimo ir Vyriausybės atstovams pristatys Europos Audito Rūmų metinę ataskaitą, kaip buvo vykdomas 2017 m. Europos Sąjungos biudžetas.

R. Šadžius susitiks su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu, dalyvaus Europos reikalų, Audito, Kaimo reikalų, Biudžeto ir finansų, Švietimo ir mokslo komitetų posėdžiuose. Vyks susitikimai su Vyriausybės kancleriu Algirdu Stončaičiu, energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu, susisiekimo ministru Roku Masiuliu, ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi bei su Europos Komisijos atstovu Lietuvoje Arnoldu Pranckevičiumi.

Susitikimuose taip pat bus pristatomi naujausi Europos auditorių pastebėjimai apie Erasmus+ programos efektyvumą, viešojo ir privataus sektorių partnerystės naudą ir trūkumus, lankstumo taikymą įgyvendinant ES fiskalines taisykles, iššūkius kuriant greitųjų traukinių tinklą bei didinant plačiajuosčio ryšio naudojimą. Pasak Audito Rūmų pranešimo, taip pat bus pateiktos ES auditorių įžvalgos ir pasiūlymai dėl 2021-2027 m. ES biudžeto ir Bendrosios žemės ūkio politikos ateities. 

R. Šadžius dirba Europos Audito Rūmų kolegijoje, kuri rūpinasi auditais rinkų reguliavimo ir konkurencingos ekonomikos srityse. Taip pat atstovauja Europos Audito Rūmams ES institucijose ir valstybėse narėse.

Europos Audito Rūmai turi lygiavertį statusą kaip Europos Parlamentas, Europos Taryba ir Europos Komisija. Tai užtikrina jų nepriklausomumą ir autoritetą. Pagrindinė Europos Audito Rūmų užduotis - atlikti Sąjungos auditą ir taip prisidėti gerinant finansų valdymą. Taip pat jie teikia ataskaitą Europos piliečiams apie tai, kaip leidžiamos ES lėšos.

Atgal