VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

03.04. Šiaurės ir Baltijos šalių atstovai susitinka su JAV kandidatu į Pasaulio banko prezidento postą

Šiaurės ir Baltijos šalių valdytojai, pakaitiniai valdytojai Reikjavike susitinka su JAV kandidatu į Pasaulio banko prezidento postą – JAV iždo departamento tarptautinių santykių sekretoriumi Davidu Malpassu. Susitikimo tikslas – informuoti kandidatą apie Šiaurės ir Baltijos šalių prioritetus Pasaulio banke ir sužinoti Davido Malpasso nuomonę šiais klausimais.

„Lietuva, kaip ir kitos Šiaurės bei Baltijos šalys, Pasaulio banką mato kaip pagrindinę instituciją, teikiančią paramą besivystančioms šalims. Iš būsimo prezidento tikimės tvirtos lyderystės, siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 metų. Apie tai susitikime su kandidatu ir kalbėsimės“, – sako finansų viceministrė Miglė Tuskienė.

Šiaurės ir Baltijos šalys aktyviai remia Pasaulio banką ir jo siekį skatinti integracinį augimą besivystančiose šalyse bei jo pagrindinį vaidmenį sprendžiant klimato kaitos darbotvarkės klausimus. Taip pat siekiama, jog būtų paspartintas prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su neseniai patvirtintu Pasaulio banko kapitalo padidinimu, vykdymas, įskaitant įsipareigojimus lyčių lygybės, klimato kaitos klausimais, bei aktyvesnio Banko dalyvavimo nestabiliose ir konfliktų kamuojamose šalyse.

Žmogiškasis kapitalas yra vis dažniau suprantamas kaip pagrindinis veiksnys siekiant pažangos, todėl Šiaurės ir Baltijos šalys – remdamosi savo patirtimi – ragina Banką toliau skirti daug dėmesio šiam svarbiam klausimui. Taip pat norima, kad Bankas ir toliau tęstų bei stiprintų savo, kaip pasaulinio masto problemų sprendėjo ir stiprios daugiašalės sistemos pagrindinio veikėjo, vaidmenį.

Savo kandidatus į Pasaulio banko prezidento postą šalys gali siūlyti iki kovo 14 dienos.

Atgal