VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

06.03.V. Šapoka: padedant besivystančioms šalims atgaivinti ekonomiką, labai svarbus privataus sektoriaus įsitraukimas ir darbo vietų kūrimas

 

„Naujosios technologijos ne tik gali paskatinti naujų darbo vietų atsiradimą ir produktyvumo didėjimą, tačiau gali lemti ir mažiau kvalifikuotų darbo vietų nykimą, todėl, norint išvengti neigiamų padarinių ir pasinaudoti ketvirtąja pramonės revoliucija, būtina investuoti į technologijas ir žmogiškąjį kapitalą“, – teigė finansų ministras V. Šapoka.

Vaizdo konferencijos metu su PB prezidentu buvo aptarti PB organizacijų grupės veiklos ir paramos vystymuisi klausimai, PB vaidmuo sprendžiant klimato kaitos darbotvarkės klausimus, taip pat mobilizuojant privataus sektoriaus investicijas į besivystančias šalis, sutelkiant šalių vidaus išteklius, skatinant lyčių lygybę ir siekiant Jungtinių Tautų 2015 m. patvirtintų Darnaus vystymosi tikslų.

Reaguodamas į COVID–19 pandemiją, PB kovą patvirtino 14 mlrd. JAV dolerių pagalbos besivystančioms šalims paketą. Pagalbos paketo lėšomis bus finansuojamos ne tik sveikatos apsaugos išlaidos, tai bus ir parama skurdžiausioms valstybėms kovojant su COVID–19 sukeltos ekonominės ir socialinės krizės padariniais. Taip pat PB įsipareigojo per ateinančius 15 mėnesių skirti iki 160 mlrd. JAV dolerių platesnei ekonominei programai besivystančiose šalyse, kuri padėtų atgaivinti ir paskatinti ekonomiką.

Atgal