VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

11 08. Planuojama pertvarkyti Lietuvos finansų rinkos priežiūrą

Jadvyga Bieliavska

Seimas po svarstymo pritarė Finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo projektui, Lietuvos banko įstatymo ir kitų įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama pertvarkyti Lietuvos finansų rinkos priežiūros sistemą. Siūloma sutelkti finansų rinkos priežiūros funkcijas (ir riziką ribojančios, ir finansinių paslaugų teikimo priežiūros) vienoje institucijoje - Lietuvos banke.

Už šiuos teisės aktų pakeitimus balsavo 89 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė trys parlamentarai. Tam, kad jie būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Šiuo metu Lietuvoje finansų rinkos priežiūrą vykdo trys atskiros finansų rinkos priežiūros institucijos: Lietuvos bankas, Vertybinių popierių komisija ir Draudimo priežiūros komisija. Šios institucijos, prižiūrėdamos finansų rinkos dalyvius, vykdo panašią veiklą, t. y. atlieka finansų rinkos subjektų dokumentinę priežiūrą, juos inspektuoja, taiko įstatymuose nustatytas poveikio priemones bei atlieka kitą Viešojo administravimo įstatyme nustatytą veiklą.

Svarstomomis pataisomis siūloma likviduoti Vertybinių popierių ir Draudimo priežiūros komisijas, o jų atliekamas priežiūros funkcijas perduoti Lietuvos bankui. Taip pat numatoma Lietuvos bankui perduoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos šiuo metu atliekamą finansinių paslaugų teikimo priežiūros funkciją.

Lietuvos banko įstatymo projektu numatoma įtvirtinti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką. Pagal siūlomas pataisas vartotojas galėtų kreiptis į Lietuvos banką dėl jo pažeistų teisių, jei prieš tai nepavyko išspręsti problemos su paslaugų teikėju. Ginčų nagrinėjimas būtų nemokamas ir jį išnagrinėti turėtų per 3 mėnesius nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos. Priimtas sprendimas būtų rekomendacinio pobūdžio, t. y. neprivalomas nei vartotojui, nei paslaugų teikėjui, kuriems išliktų teisė kreiptis į teismą.

Įstatymų pakeitimais taip pat yra siūloma, kad finansų priežiūros sistemą išlaikytų patys rinkos dalyviai. Šiuo metu finansų priežiūra yra finansuojama mišriu būdu: Lietuvos bankas finansuoja kredito įstaigų priežiūrą iš savo išteklių, Vertybinių popierių komisija yra finansuojama kaip valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, Draudimo priežiūros komisija yra finansuojama iš esmės iš rinkos dalyvių.

Lietuvos banko įstatyme yra siūloma nustatyti principus, pagal kuriuos būtų skaičiuojami atskaitymai rinkos dalyviams, ir jie būtų skirtingi, priklausomai nuo rinkos dalyvio statuso ar pobūdžio, t. y. bankai mokėtų įmokas nuo savo vidutinio metinio turto, draudimo institucijos taip, kaip ir šiuo metu moka, mokėtų nuo pasirašytų draudimo įmokų, o kai kurios institucijos, tokios kaip mokėjimo įstaigos, mokėtų nuo apyvartos.

Kaip pažymima aiškinamajame rašte, šios įstatymų pataisos užtikrintų vienodą finansų rinkos subjektų priežiūros praktiką bei prisidėtų prie visos finansų sistemos stabilumo stiprinimo.

Atgal