VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

11 18. Trečiąjį ketvirtį nedarbo lygis šalyje buvo 14,8 proc.

 

Paulina Macytė

Trečiąjį šių metų ketvirtį nedarbo lygis šalyje sudarė 14,8 proc. ir buvo 0,8 procentinio punkto mažesnis nei antrąjį šių metų ketvirtį. Trečiąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su trečiuoju 2010 m. ketvirčiu, nedarbo lygis sumažėjo 3 procentiniais punktais.

 Lietuvos statistikos departamento atliekamo gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, trečiąjį šių metų ketvirtį, palyginti su antruoju, vyrų nedarbo lygis sumažėjo 1,8 procentinio punkto ir sudarė 16,7 proc. moterų - padidėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 12,9 proc. Mieste nedarbo lygis trečiąjį ketvirtį siekė 12,8, kaime - 19,6 proc. Per ketvirtį nedarbo lygis mieste sumažėjo 0,2, kaime - 2,2 procentinio punkto.

 Jaunimo (15-24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis trečiąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 31,7 proc. Per ketvirtį jaunimo nedarbo lygis sumažėjo 1,9 procentinio punkto. Trečiąjį 2011 m. ketvirtį, kaip ir antrąjį, kas dešimtas 15-24 metų amžiaus asmuo buvo bedarbis.

 Ilgalaikio nedarbo lygis trečiąjį šių metų ketvirtį sudarė 8 proc. ir, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, išliko nepakitęs.

 Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, trečiąjį 2011 m. ketvirtį šalyje buvo 239,8 tūkst. bedarbių, tai yra 15,8 tūkst. (6,2 proc.) mažiau nei antrąjį. Trečiąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2010 m. laikotarpiu, bedarbių skaičius sumažėjo 52,2 tūkst. (17,9 proc.).

 Daugiau kaip pusė (57 proc.) bedarbių turėjo vidurinį arba vidurinį su profesine kvalifikacija išsilavinimą, kas septintas (15,2 proc.) - aukštąjį arba aukštesnįjį, kas devintas (11,7 proc.) - pagrindinį išsilavinimą.

 Trečiąjį 2011 m. ketvirtį ilgalaikių bedarbių buvo 129,5 tūkst., arba kas antras (54 proc.) bedarbis, tai 2,1 tūkst. (1,6 proc.) mažiau nei antrąjį ketvirtį.

 Trečiąjį 2011 m. ketvirtį šalyje dirbo 1 mln. 379 tūkst. gyventojų, arba 6,2 tūkst. (0,4 proc.) mažiau nei antrąjį. Per ketvirtį užimtų gyventojų labiausiai sumažėjo profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje (4,4 tūkst.), pramonėje (4,2 tūkst.), administracinėje ir aptarnavimo veikloje (3,4 tūkst.), padidėjo - statyboje (10 tūkst.) ir prekyboje (4,5 tūkst.).

 15-64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis trečiąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 61,4 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,6 procentinio punkto. Vyrų užimtumo lygis padidėjo 1,1 procentinio punkto ir sudarė 61,8 proc., moterų - padidėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 61 proc.

 Jaunimo (15-24 metų amžiaus asmenų) užimtumo lygis trečiąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 20,8 proc., per ketvirtį jis padidėjo 1,6 procentinio punkto.

Pagyvenusių (55-64 metų amžiaus) gyventojų užimtumo lygis trečiąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 51,1 procento, palyginti su antruoju ketvirčiu, jis padidėjo 1,4 procentinio punkto.

 Lietuvos darbo biržos duomenimis, trečiąjį šių metų ketvirtį buvo 221,3 tūkst. registruotų bedarbių, kurie sudarė 10,7 proc. darbingo amžiaus šalies gyventojų.

Atgal