VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

11 22. Priimtos pelno mokesčio įstatymo pataisos

Valerija Mykolaitytė

Nuo 500 tūkstančių litų iki 1 milijono litų padidinta pajamų riba, kurią viršijus įmonėms nebetaikomas 5 proc. pelno mokesčio tarifas. Ši nuostata bus taikoma apskaičiuojant 2012 m. ir vėlesnių metų pelno mokestį. Tai numatyta Seimo ypatingos skubos tvarka antradienį priimtame patobulintame Pelno mokesčio įstatymo pataisų įstatyme. Už tai balsavo 78, prieš - 4, susilaikė 9 Seimo nariai.

 Tikimasi, kad toks pajamų ribos padidinimas, pagal 2010 m. pelno mokesčio deklaracijų duomenis, sudarys galimybę lengvatiniu pelno mokesčio tarifu savo apmokestinamąjį pelną apmokestinti papildomai apie 11 tūkstančių vienetų.

 Pagal minėtus duomenis, iki 1 milijono litų apyvartą 2010 m. buvo deklaravę daugiau kaip 56 tūkstančių vienetų. Lengvatos apimties išplėtimas sudarys galimybę apie 75 proc. visų vienetų mokėti tik 5 proc. pelno mokesčio tarifą.

 Biudžeto ir finansų komiteto patobulintu projektu reglamentuota, kad laisvųjų ekonominių zonų įmonėms, kuriose kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 milijono eurų sumą, nustatytos pelno mokesčio lengvatos bus taikomos ir tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudarys pajamos iš orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos, orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros, su orlaivių techniniu aptarnavimu ir remontu susijusios veiklos. Taip pat kompiuterių programavimo veiklos, kompiuterių konsultacinės veiklos, kompiuterinės įrangos tvarkybos, kitos informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veiklos, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos, užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veiklos.

 Priimtomis pataisomis iš pelno mokesčiu neapmokestinamų pajamų sąrašo išbrauktos oro uostų rinkliavos. Tikimasi, kad tokiu būdu šioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai bus atskaitomi iš pajamų, o oro uostų veiklą vykdančių vienetų apmokestinamasis pelnas bus artimesnis jų veiklos rezultatui.

Atgal