VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

12 16. TVF prognozuoja Didžiosios depresijos sugrįžimą

 

Tadas Monkevičius

Pasaulio ekonomika demonstruoja tendencijas, būdingas Didžiajai 1920-1930 metų depresijai. Kaip rašo "The Financial Times", apie tai pareiškė Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vadovė Kristina Lagard (Christine Lagarde), kalbėdama JAV Valstybės departamente.
Pasak jos, prie tokių tendencijų galima priskirti ekonominę izoliaciją, didėjantį kai kurių šalių protekcionizmą, taip pat toliau mažėjančias gamybos apimtis.
Pasak jos, "nėra daugiau pasaulyje ekonomikų - tiek skurdžių, tiek besivystančių, tiek išsivysčiusių šalių, - kurios būtų apsaugotos nuo krizės", praneša BBC. Ji taip pat pastebėjo, kad gresianti recesija smogs ne vienai tam tikrai šalių grupei, o visai pasaulio ekonomikai.
"TVF nuomone, visos šalys, nepriklausomai nuo valstybinės ir politinės sandaros ar religijos, turi susivienyti kovoje su krize", - pareiškė K. Lagard.
TVF vadovė taip pat ragino visas šalis, kurios turi bent kokių galimybių, teikti paramą Europai. Ji pastebėjo, kad euro zonos valstybės neįstengia savarankiškai pasitraukti iš skolų krizės, o Europos finansų sistemos griūtis smogs visai pasaulio ekonomikai. Konkrečių veiksmų, kurių galėtų imtis šalys, K. Lagard neįvardino.
Lapkričio pradžioje "Didžiojo dvidešimtuko" (G20) lyderiai sutiko, esant būtinybei, plėsti TVF finansavimą kovoje su euro zonos skolų krize. Gruodžio pradžioje buvo skelbta, kad Europos bankai skirs TVF 200 mlrd. eurų šalims, nukentėjusioms nuo skolų krizės, gelbėti. Kiek anksčiau ES šalys nusprendė padidinti Europos stabilizavimo fondą iki trilijono eurų, bet to taip ir nebuvo padaryta.
Šių metų lapkritį Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė ataskaitą, kuria remiantis augimas stambiausiose pasaulio ekonomikose bus galimas tik su sąlyga, jei jos imsis veiksmingų priemonių jam palaikyti. Pagal EBPO prognozę, 2011 metais G20 šalių BVP prieaugis sieks 3,9 proc., kitais metais - 3,8 proc., o 2013-aisiais - 4,6 proc. EBPO prognozėmis, nė vienoje G20 šalių ūkis nesusitrauks.
Didžioji depresija laikoma viena ilgiausių ekonominių krizių. Recesija prasidėjo 1929 metais ir truko iki pat Antrojo pasaulinio karo. Krizė drebino beveik visas šalis, dalyvavusias pasaulio prekyboje. Daugiausia nukentėjo Prancūzija, Didžioji Britanija, JAV ir Kanada. Krizės laikotarpiu smarkiai sumažėjo pramoninė gamyba, statyba ir investicijos, kas sukėlė bankrotų bangą ir pakurstė augti nedarbą. Anksčiau ekonomistai su Didžiąja depresija lygino finansinę 2008-2009 m. finansinę krizę.

Atgal