VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

02 21. Per savaitę bedarbio statusą gavo 6,9 tūkst. žmonių, įsidarbino perpus mažiau

Zigmas Tautkus

Teritorinės darbo biržos vasario 10-17 d. bedarbio statusą suteikė 6,9 tūkst. darbo ieškančių žmonių. Per tą pačią savaitę jos padėjo įsidarbinti 2,3 tūkst. bedarbių, dar 575 bedarbiai pradėjo veiklą, įsigiję verslo liudijimus.

 Kas penktas (21,5 proc.) įregistruotas bedarbis yra jaunesnis kaip 25 metų. 44,2 proc. bedarbių neturi profesinio pasirengimo.

 Tarp naujųjų bedarbių daugiausia yra įregistruotų pakartotinai per laikotarpį nuo vienų iki dvejų metų - 66,1 proc. Turinčių didesnę nei dvejų metų pertrauką įregistruota 29,1 proc., darbo ieškančių pirmą kartą ir neturinčių darbo patirties - 24,8 proc., įregistruoti pakartotinai per 1 metų laikotarpį - 20,2 proc.

 Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 1 tūkst. bedarbių. Daugiausia jų - 57,6 proc. įsigijo verslo liudijimus, 21 proc. įdarbinta subsidijuojant, 1,3 proc. - rotacijos būdu ir 0,6 proc. - į įsteigtas darbo vietas. 13,7 proc. dirbs viešuosius darbus, 5,8 proc. dalyvaus įgūdžių įgijimo rėmimo programoje.

 Nedarbo draudimo išmokos buvo mokamos 38,6 tūkst. (15,9 proc.) registruotų bedarbių. Naujų paskirta 2,1 tūkst. Išmokos baigtos mokėti 0,3 tūkst. bedarbių, iš jų 55,4 proc. išmokos baigtos mokėti anksčiau laiko, jiems įsidarbinus.

 Lietuvos darbo biržos duomenimis, vasario 17 d. šalyje iš viso buvo registruota 243,6 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 11,78 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Atgal