VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

02 28. E. Masiulis: periodinių leidinių pristatymo tarifai nedidės

Kazys Paškauskas

Periodinių leidinių kaimo vietovėse pristatymo tarifai nedidės - nutarta, kad bus tvirtinami 2011 m. įkainiai, pirmadienį žurnalistams patvirtino susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.

 "Nutarta, kad bus tvirtinami 2011 metų įkainiai, tai reiškia, kad prenumeratos regioninėse kaimiškose vietovėse įkainiai nebrangsta, jie išlieka tokie patys, kokie ir buvo 2011 metais", - sakė jis.

 E. Masiulis pažymėjo, kad Vyriausybė įsipareigojo po pusmečio grįžti prie šio klausimo ir, esant finansinėms galimybėms, patvirtinti mažesnius 2010 m. įkainius. Taip pat jis pabrėžė, kad ši paslauga, nepaisant išlikusių įkainių, "Lietuvos paštui" vis tiek yra nuostolinga.

 "Šita funkcija paštui yra nuostolinga netgi prie šitų įkainių, kuriuos mes dabar patvirtinsime, - paštui tai atneš apie 15,2 mln. litų nuostolio. Tuo tarpu naujai priimtas įstatymas, įsigaliojęs nuo sausio 1 d., numato, kad šitie nuostoliai turi būti kompensuojami iš valstybės biudžeto, tačiau valstybės biudžete nėra numatyta nė lito", - teigė ministras.

 Pašto įstatyme numatyta, jog universaliųjų pašto paslaugų teikėjas (AB "Lietuvos paštas") privalo pristatyti periodinius leidinius kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams. Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugų tarifai privalo būti pagrįsti teikiamų paslaugų sąnaudomis, tačiau prieinami visiems pašto paslaugų naudotojams, skaidrūs ir nediskriminaciniai. Jeigu Vyriausybė universaliųjų pašto paslaugų teikėjui didžiausius periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugų tarifus nustato mažesnius už tokių paslaugų sąnaudas, šių sąnaudų ir tarifų skirtumas padengiamas Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto.

Atgal