VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

03 09. Kolektyvinio investavimo subjektų valdomas turtas ir juose kaupiančių dalyvių skaičius pernai mažėjo

Mikas Dapkūnas

Lietuvos banko duomenimis, pernai bendra kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investicinių portfelių vertė buvo 509,75 mln. Lt - 15,24 proc. mažesnė nei užpernai (601,37 mln. Lt). Labiausiai fondų turtą mažino aktyvesnis investicinių vienetų išpirkimas nei jų išplatinimas bei neigiama investicijų grąža.

 Nors paskutinis 2011 m. ketvirtis buvo sėkmingas - bendra svertinė visų Lietuvoje registruotų KIS vienetų vertė padidėjo 3,4 proc. - tai nepadėjo amortizuoti prastesnių pirmų trijų ketvirčių rezultatų.

 Pagal Lietuvos banko duomenis, visų KIS vienetų vertės pernai vidutiniškai nukrito 11,4 proc. Labiausiai, net 18,6 proc., susitraukė rizikingiausių, į akcijas investuojančių KIS vienetų vidutinė vertė. Mišraus investavimo KIS vienetų vertės vidutiniškai smuko 8,0 proc., obligacijų KIS, investuojančių į nerizikingas turto klases (obligacijas ir VVP), vertė sumažėjo 0,7 proc. Pernai nuosaikiai (1,4 proc.) augo tik pinigų rinkos KIS vienetų vertė.

 Prasti investavimo rezultatai ir lūkesčiai dėl Europos šalių skolų problemų bei 2011 m. pradžioje įvykdyti fondų sujungimai beveik perpus sumažino fondų dalyvių skaičių. Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje buvo 20 981 KIS dalyvis - 17 889 dalyviais, arba 46 proc., mažiau nei 2010 m. KIS dalyvių mažėjimo tendencija tęsiasi jau septintą ketvirtį iš eilės.

 Kaip ir užpernai, 2011 m. populiariausi buvo akcijų KIS, į kuriuos investavo 77,19 proc. visų KIS dalyvių (16,2 tūkst.), o jų turtas sudarė 41,04 proc. viso KIS turto. Antra pagal dydį fondų grupė - mišraus investavimo KIS, kuriems teko 27,06 proc. turto ir 15,87 proc. visų dalyvių.

 2011 m. pabaigoje didžiausią KIS investicijų dalį (46,57 proc.) sudarė investicijos į kitų KIS vienetus ar akcijas, kurių vertė metų pabaigoje buvo 237,38 mln. Lt, į akcijas investuota 25,23 proc. KIS turto (128,63 mln. Lt). Tiesioginės investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius sudarė 55,32 mln. Lt, įmonių skolos vertybinius popierius - 55,17 mln. Lt.

 2011 m. sumažėjo tiesioginių investicijų, tenkančių Lietuvai, dalis. Jos sudarė 99,72 mln. Lt - 41,70 proc. visų investicijų. Užpernai Lietuvai teko 153,60 mln. Lt, arba 52,83 proc. visų KIS tiesioginių investicijų.

 Iš viso Lietuvoje buvo investuota 25,96, o užsienyje - 74,04 proc. viso KIS turto (prieš metus - atitinkamai 34,66 ir 65,34proc.).

 2011 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje išplatintų užsienio KIS vienetų vertė buvo 1 004,94 mln. litų. Per metus valdomo turto vertė sumažėjo 20,83 proc., t.y. 1 269,43 mln. Lt.

 Bendras Lietuvos investuotojams viešai siūlomų KIS skaičius buvo 93 (30 Lietuvoje įsteigtų KIS ir 63 užsienio KIS), be to, buvo platinami 13 Lietuvos ir 269 užsienio KIS subfondų vienetai.

Atgal