VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

03 13. Į nacionalinį biudžetą sausį-vasarį įplaukė 140,3 mln. litų daugiau nei prognozuota

Monika Linkienė

Finansų ministerijos duomenimis, per du šių metų mėnesius į nacionalinį biudžetą gauta 3 mlrd. 358,4 mln. litų, t. y. 301,3 mln. litų, arba 9,9 proc. daugiau palyginti su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu. Buvo prognozuota, kad į nacionalinį biudžetą per 2012 m. sausio-vasario mėn. įplauks 3 mlrd. 218 mln. litų. Faktiškai įplaukė 140,3 mln. litų, arba 4,4 proc. daugiau.

 Į valstybės biudžetą pajamų per sausio-vasario mėnesius gauta 2 mlrd. 838,6 mln. litų, t.y. 256,5 mln. litų, arba 9,9 proc. daugiau palyginti su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu. Buvo prognozuota, kad pajamų į valstybės biudžetą bus surinkta 2 mlrd. 748,4 mln. litų, t.y. gauta 90,2 mln. litų, arba 3,3 proc. daugiau nei prognozuota.

 Per du šių metų mėnesius valstybės biudžeto (be savivaldybių, "Sodros", PSDF ir ES) lėšų buvo skirta švietimui (pedagogų darbo užmokesčiui, mokyklų išlaikymui, pan.) - 533 mln. litų; socialinei apsaugai (socialinei paramai, išmokoms, pan.) - apie 512 mln. litų; 460 mln. litų - ekonomikai; 247 mln. litų - sveikatos apsaugai; viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai - daugiau nei 189 mln. litų.

 Daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio - 1 mlrd. 740,3 mln. litų. Buvo prognozuota surinkti 1 mlrd. 739,1 mln. litų.

 Per šį laikotarpį 540 mln. litų pajamų gauta iš akcizų (už visas akcizines prekes). Buvo prognozuota gauti 544,3 mln. litų.

 Pelno mokesčio per šių metų sausio-vasario mėn. surinkta 12,6 mln. litų, prognozuota surinkti 14,6 mln. litų.

 Nacionalinio biudžeto (kartu su savivaldybėmis) pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 530 mln. litų, buvo prognozuota - 480,8 mln. litų.

 Patvirtintame 2012 metų valstybės biudžeto plane (be 7 mlrd. 131,1 mln. litų ES ir kitos paramos lėšų), numatyta gauti 18 mlrd. 16,2 mln. pajamų, o išlaidos sudarys 18 mlrd. 624,2 mln. litų.

Atgal