VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

2010-12-14
Asmenims, iki Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo įsigaliojimo dienos (1995 m. sausio 1 d.) tam tikrą metų skaičių dirbusiems ypatingomis darbo sąlygomis, suteikta teisė gauti kas mėnesį mokamą kompensaciją. Darbo laikas kompensacijai gauti apskaičiuojamas pagal faktinio darbo ypatingomis sąlygomis trukmę. Teisei gauti kompensaciją atsiradimo diena laikoma ta diena, kurią asmenims sukako amžius, mažesnis už minėto įstatymo numatytą senatvės pensijos amžių (moterims – 60, o vyrams – 62,5 metų) tiek mėnesių, už kiek mėnesių asmuo turi teisę gauti kompensaciją. Šių kompensacijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja jau minėtas ir Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymai bei Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas. Plačiau
2010-12-07
Bet koks rimtesnis reikalas Lietuvoje savaime tampa sunkiai sprendžiama problema. Tad nėra ko stebėtis, kad Ignalinos atominė elektrinė (AE) kelia didžiausias aistras jau kelis dešimtmečius. Net nepriklausomybę atnešęs Sąjūdis čia padarė vieną skaudžiausių klaidų, neleidęs pastatyti trečio bloko už Sovietų Sąjungos pinigus. Po to politikai susimovė, nesugebėję iš Europos Sąjungos išsiderėti vėlesnės elektrinės uždarymo datos. Plačiau
2010-11-30
Šalies ekonomikos nuosmukis į ilgalaikio nedarbo spąstus patekusius priešpensinio amžiaus bedarbius, turinčius būtinąjį stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti, verčia rinktis išankstinę senatvės pensiją, taip išvengti psichologinio diskomforto ir nelikti be pragyvenimo šaltinio. Plačiau
2010-11-23
Šiandien netrūksta vadovėlių ir kitokių leidinių, nagrinėjančių rinkos ekonomiką. Šiuose leidiniuose aptinkame prieštaraujančių vienas kitam teiginių, skirtingai aiškinamų terminų, blaškymosi tarp populiaraus ir akademinio teksto ir pan. Todėl pravartu rinktis A. Jakučio ir kitų autorių „Ekonomikos teorija“ vadovėlį, kuriame medžiaga pateikta daugeliui skaitytojų suprantamu stiliumi, todėl norintiems studijuoti nebūtinas specialus pasirengimas. Plačiau
2010-10-28
Šių metų spalio 22 d. Rygoje vyko 29-oji Baltijos asamblėjos sesija, kurios metu susirinkę Latvijos ir Estijos parlamentų atstovai svarstė visoms trims Baltijos šalims aktualius bendrus politinius, socialinius, ekonominius sprendimus ir veiklos kryptis. Svarstyti aktualūs ekonominės krizės, saugumo, stabilumo, bendradarbiavimo, valstybių vystymosi prioritetų ir perspektyvų, kiti aktualūs klausimai. Plačiau