VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

11 15. Europos Komisija: ISF 2011 m. programos lėšos panaudotos tinkamai

Artimiausiomis dienomis į Lietuvos biudžetą įplauks 10 140 213,89 euro - tai Išorės sienų fondo (ISF) 2011 m. programai įgyvendinti skirtų lėšų likutis. Apie tai Vidaus reikalų ministeriją (VRM) informavo Europos Komisija.
Europos Komisija, išnagrinėjusi ISF 2011 m. metinę įgyvendinimo ataskaitą, pranešė, kad net 99,85 proc. ES lėšų (20 310 336,39 euro) panaudota tinkamai. Tai pats geriausias ES lėšų panaudojimo procentas per visą ISF 2007-2013 m. programų įgyvendinimo laikotarpį.
VRM, būdama atsakinga už ISF lėšų administravimą Lietuvoje, 2014 m. kovo 31 d. Europos Komisijai pateikė ISF 2011 m. metinės programos įgyvendinimo ataskaitą. ISF 2011 m. programos įgyvendinimui buvo skirta 22 623 992 eurai, iš kurių 20 340 245 eurai - ES lėšos. Savo indėliu prisidėjo ir Lietuva, skirdama bendrojo finansavimo lėšas - 2 283 747 eurus. Programos įgyvendinimas truko 2,5 metų.
ISF 2011 m. metinės programos lėšomis buvo įgyvendinta 30 projektų. Programos įgyvendinime dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentas, Užsienio reikalų ministerija, Generalinis konsulatas Niujorke, Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM, Viešojo saugumo tarnyba, Lietuvos policijos mokykla, Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir AB "Lietuvos geležinkeliai".
Tarp svarbiausių ISF programos projektų - Vileikių užkardos sienos stebėjimo sistemos įrengimas 27 km ilgio pasienio ruože, jonizuojančios spinduliuotės įrangos įdiegimas Lavoriškių pasienio kontrolės punkte, transporto priemonių, skirtų teritorinės policijos įstaigų mobilioms grupėms ir apylinkės inspektoriams, įsigijimas, Kybartų užkardos sienos stebėjimo sistemos praplėtimas, mobiliųjų transporto kontrolės sistemų atnaujinimas, signalų priėmimo ir apdorojimo sistemos įsigijimas.
ISF programos lėšos buvo skirtos ne tik investiciniams projektams, bet ir papildomos veiklos, kuri atsirado įgyvendinant Specialią tranzito schemą, išlaidoms kompensuoti bei mokymams organizuoti. 693 darbuotojai, dalyvaujantys Specialios tranzito schemos įgyvendinime, dalyvavo įvairiuose specializuotuose mokymuose.
Į Lietuvos biudžetą, kompensuojant 2011 m. negautus mokesčius už vizas, bus pervesta dar ir 2 734 241 euro suma, kurių Lietuva neteko Rusijos Federacijos piliečiams išduodama supaprastinto tranzito dokumentus.

Atgal