VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

11 15. Verslo atstovams pristatytos galimybės dalyvauti teikiant paramą besivystančioms šalims

Užsienio reikalų ministerija, kartu su partneriais iš Vokietijos tarptautinio bendradarbiavimo asociacijos, stambiausių Lietuvos verslo asociacijų ir viešosios įstaigos „Versli Lietuva" skatina šalies verslininkus dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo veikloje teikiant paramą besivystančioms šalims, o valstybės institucijų atstovus - padėti verslui įsitraukti į šią veiklą.
Ta proga ketvirtadienį surengtas seminaras ,,Privataus sektoriaus dalyvavimas vystomojo bendradarbiavimo veikloje". Klausytojams buvo pristatyta privataus sektoriaus vaidmens besivystančių šalių vystymesi strategija. Renginio dalyviai buvo supažindinti su Europos Komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų finansuojamų vystomojo bendradarbiavimo projektų specifika.
Seminaro pranešėjai - Europos Komisijos Vystomojo bendradarbiavimo generalinio direktorato atstovai, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ekspertai - pasakojo, kuo vystomojo bendradarbiavimo veikla patraukli verslui, kokios yra kitų ES šalių patirtys ir planai šioje srityje.
Seminaro metu buvo aptarta, kaip teisingai įvertinti su projektais susijusias verslo plėtros galimybes, kokios yra dalyvavimo projektuose sąlygos ir ypatumai, finansavimo, partnerių konsorciumų sudarymui kitose šalyse paieškos aspektai. Lietuvoje įsikūrusios asociacijos „Litdea" atstovas pristatė studiją apie Lietuvos privataus sektoriaus įsitraukimo į vystomojo bendradarbiavimo veiklą galimybes.
Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo teikiant paramą besivystančioms šalims privalumai šiuo metu yra itin plačiai svarstoma tema ES. Iki šiol vos kelios Lietuvos įmonės (daugiausia informacinių technologijų sektoriuje) yra dalyvavusios tarptautiniuose projektų konkursuose dėl paramos besivystančioms šalims. Renginio organizatoriai tikisi, jog seminaras suteiks daugiau ryžto lietuviškoms įmonėms aktyviau domėtis ir dalyvauti prisidedant prie ekonominio augimo ir darbo galimybių kūrimo paramą gaunančiose šalyse.

Atgal