VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

06 12. Europos Parlamentas: artimiausiu metu ES plėstis neplanuoja

Turkija turėtų paspartinti reformas ir įsipareigoti "nedviprasmiškai" gerbti demokratijos principus, visų pirma užtikrinti žiniasklaidos ir saviraiškos laisvę bei teismų nepriklausomumą, trečiadienį priimtoje rezoliucijoje pažymi Europos Parlamentas (EP) (432 balsai už, 94 prieš, 127 susilaikė). Kartu priduriama, jog artimiausiu metu Europos Sąjunga (ES) plėstis neplanuoja, praneša EP spaudos tarnyba.
Europos Komisija (EK) turėtų iš naujo įvertinti, kaip vyksta stojimo derybos su Turkija ir kaip ES ir Turkijos santykiai galėtų būti sustiprinti, sako EP nariai. "Nepaisant nesėkmių kai kuriose srityse, uždarydami Turkijai duris nieko nepagerinsime", - sakė EP pranešėja dėl Turkijos Kati Piri (Kati Piri) (Socialistai ir demokratai, Nyderlandai). Nepaisant to, europarlamentarai pritarė pataisai, kurioje sakoma, jog šios EK kadencijos metu ES plėtra neplanuojama.
Parlamentas palankiai vertina tai, kad neseniai išrinktas "reprezentatyviausias parlamentas Turkijos šiuolaikinėje istorijoje, atspindintis šalies įvairovę". EP "ragina visas politines partijas dirbti kartu ir sudaryti stabilią bei įtraukią vyriausybę, kuri suteiktų naujos energijos Turkijos demokratizacijos procesui ir reformų dialogui su ES".
EP nariai susirūpinę dėl teismų nepriklausomumo, nešališkumo ir efektyvumo trūkumo, taip pat valdžių padalijimo stokos ir korupcijos Turkijoje. Šios šalies valdžia taip pat raginama "skubos tvarka" užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Parlamentas smerkia Turkijos valdžios mėginimus uždrausti prieigą prie socialinės žiniasklaidos ir interneto svetainių, žurnalistų bauginimą ir spaudimą jiems. Spaudos laisvės ir nuomonių pliuralizmo varžymai nesuderinami su ES vertybėmis ir yra kliūtis atnaujinti stojimo derybas, pažymi EP.
Turkija turi naudoti visus savo išteklius kovai su teroristų grupuotėmis, įskaitant vadinamąją "Islamo valstybę" (IS), o ES turi jai padėti, įsitikinę europarlamentarai. Jie taip pat ragina daugiau nuveikti siekiant pagerinti ES ir Turkijos žmonių tarpusavio ryšius, pavyzdžiui, liberalizuojant vizų režimą.
EP nariai ragina abiejų Kipro bendruomenių lyderius atnaujinti susijungimo derybas globojant Jungtinėms Tautoms (JT). Jie taip pat prašo EK remti Turkijos valdžios pastangas užbaigti taikos procesą su kurdų bendruomene per socialines, ekonomines ir švietimo programas pietrytinėje Turkijoje.
EP primygtinai ragina Turkiją ir Armėniją be išankstinių sąlygų ratifikuoti protokolus dėl diplomatinių santykių užmezgimo, atverti sieną ir aktyviai gerinti ryšius.
Būdami "susirūpinę dėl glaudesnio Turkijos ir Rusijos bendradarbiavimo energetikos srityje", europarlamentarai "mano, kad ES turėtų paspartinti derybas su šia šalimi dėl energetikos".

Atgal