VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

06 23. Pritarta ES fondų lėšomis finansuojamų priemonių projektų atrankos kriterijams

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas pritarė devynių ministerijų pateiktiems tvirtinti dvidešimties priemonių atrankos kriterijams.

Stebėsenos komitetas pavirtino 42 Ūkio, Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Kultūros, Energetikos, Susisiekimo bei Vidaus reikalų ministerijų administruojamų ir 2014-2020 m. ES fondų lėšomis finansuojamų priemonių projektų atrankos kriterijus. Jais remiantis, bus vykdoma valstybei priklausančių pastatų atnaujinimo, kultūros objektų ir infrastruktūros modernizavimo, subsidijų verslo pradžiai, socialinės integracijos, miesto aplinkkelių, sveikos gyvensenos skatinimo, turizmo maršrutų ir trasų rinkodaros, palūkanų kompensavimo, viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimo ir kitų projektų atranka.

Patvirtinus projektų atrankos kriterijus, institucijos rengia projektų finansavimo sąlygų aprašus, kuriuose nustato detalias atitinkamos priemonės projektų atrankos ir įgyvendinimo sąlygas, lėšas šioms priemonėms įgyvendinti. Šiuo metu institucijos aktyviai rengia kvietimų teikti paraiškas dokumentus patvirtintoms priemonėms taip pat sudaro planuojamų įgyvendinti valstybės ir regionų projektų sąrašus.

Šiuo metu 2014-2020 m. investicijas administruojančios institucijos yra suderinusios 89 priemones, kurioms įgyvendinti skirta beveik 3,4 mlrd. eurų, t.y. daugiau kaip pusė (51 proc.) visai 2014-2020 m. Veiksmų programai skirtų lėšų. Šios dienos duomenimis, projektų vykdytojams už atliktas investicijas jau išmokėta beveik 93 mln. eurų 2014-2020 m. ES fondų lėšų.

Atgal