VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

09 08. Briuselyje ministrė susitiko su protestuojančiais ūkininkais

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė susitiko su ūkininkais iš Lietuvos, protestuojančiais Briuselyje. „Turime visi kartu ieškoti bendros išeities iš susiklosčiusios padėties, turime išlikti vieningi ir visi kartu kovoti dėl pieno sektoriaus ateities“, – sako žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė. Pieno gamintojai susitikimo metu linkėjo ministrei sėkmingų derybų su Europos Komisija.

Teigiama, kad į Briuselį atvažiavo daugiau kaip 2000 žemdirbių iš visos Europos. Juos į būrį sukvietė  ES žemdirbius ir kooperatyvus vienijanti organizacija „Copa-Cogeca“. Kartu su jais protestuoja ir apie 50 ūkininkų iš Lietuvos. Ūkininkai nepatenkinti žemomis pieno supirkimo kainomis. Prie Europos parlamento atvežtas milžiniškas karstas, taip pat išrikiuota visa eilė medinių karvių – visa tai daroma tam, kad būtų atkreiptas Europos Komisijos dėmesys, o pastaroji priimtų sprendimus, padėsiančius išspręsti pieno sektoriaus sunkumus.

Briuselyje vyksta neeilinė žemės ūkio ministrų taryba, kurios metu turėtų būti pristatytas paramos planas pieno sektoriui. Lietuva prašo bent 32 mln. eurų paramos, skaičiuojama, kad tokios sumos reikėtų, norint kompensuoti ūkininkų patirtus nuostolius už aštuonis mėnesius.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Atgal