VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

09 08. Kertinės ES bankų sistemos direktyvos bus perkeltos į Lietuvos teisinę bazę

Vyriausybės posėdyje pritarta Finansų ministerijos parengtiems projektams, kuriais siekiama stiprinti šalies finansų stabilumą ir indėlininkų apsaugą.
Jei šioms įstatymų pataisoms pritars Seimas, į Lietuvos teisinę sistemą bus perkeltos ES direktyvos dėl kreditinių įstaigų ir didelių investicinių įmonių finansinių problemų sprendimo jų pačių lėšomis, taip pat geresnės indėlių draudimo fonduose apsaugos.
Su nemokumu susidūrusios finansų įstaigos galės būti pertvarkomos panaudojant 4 priemones: perleidžiant verslą, įkuriant laikinąją įstaigą, atskiriant turtą ir nurašant kapitalą. Taip pat numatoma įkurti Pertvarkymo fondą, kuris būtų finansuojamas iš finansų rinkos dalyvių įmokų. Šio fondo lėšos, prireikus, būtų naudojamos pertvarkymui. Nuo 2016 m. šis fondas įsilies į euro zonos Bendrą pertvarkymo fondą.
Priėmus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo pakeitimus per 10 metų bus sukauptas 0,8 proc. dydžio nuo visos draudžiamųjų indėlių sumos Indėlių draudimo fondas, o per tolesnius ketverius metus - 2 proc. dydžio nuo draudžiamųjų indėlių sumos Indėlių draudimo fondas. Taip pat bus nustatyti atvejai, kai draudžiama didesne nei 100 tūkst. eurų suma; bus palaipsniui sutrumpintas indėlių kompensacijos išmokėjimo terminas iki 7 darbo dienų; nebebus draudžiami valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų indėliai. Kredito įstaigų įmokos į Indėlių draudimo fondą diferencijuojamos į periodines ir specialiąsias. Specialiosios iš kredito įstaigų bus renkamos tais atvejais, kai fonde esančių lėšų neužteks išmokėti kompensacijoms, tad jos sumažins valstybės lėšų panaudojimo tikimybę.

Atgal