VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

10 13. "Eurostat": vos daugiau kaip 40 proc. Europos Sąjungos populiacijos gyvena miestuose

Spalio 5-ąją švenčiamos JT Pasaulinės natūralios aplinkos dienos proga Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūra "Eurostat" pateikia informacijos apie miestuose ir kaimo vietovėse gyvenančių asmenų pasiskirstymą.
Pastebėta, kad 2014-aisiais visoje ES iš 100 asmenų 40 gyveno tankiai apgyvendintose vietovėse (arba didmiesčiuose), 28 gyventojai registruoti menkai apgyventose vietovėse (kaimo regionuose), o dar 32 - vidutinio tankio populiacijos vietovėse (miesteliuose ir priemiestiniuose rajonuose). Pastebimi didžiuliai skirtumai, susidarantys tarp atskirų valstybių narių, kai kuriose jų daugiausiai gyventojų registruoti miestuose, o kiti - daugiausiai kaimo vietovėse.
Vyresni kaip 16-os metų ES miestų gyventojai, vertindami miestų viešąsias erdves balais nuo 0 iki 10-ies, vidutiniškai teikė 6,9 balo ir teigė esantys patenkinti savo miestų rekreacinėmis ir žaliosiomis erdvėmis. Kita vertus, mažai apgyvendintose vietovėse šis vertinimas buvo aukštesnis ir siekė 7,4 balo.
Turimais ES valstybių narių duomenimis, daugiau kaip pusė žmonių miestuose gyveno Didžiojoje Britanijoje (58,6 proc.) ir Kipre (54,7 proc.). Nemaža populiacijos dalis miestuose susikoncentravo ir Ispanijoje (48,5 proc.), Maltoje (48,0 proc.), Bulgarijoje (45,7 proc.) bei Nyderlanduose (45,2 proc.).
Savo ruožtu didžiausia gyventojų dalis kaimo vietovėse pasiskirstė tokiose šalyse kaip Liuksemburgas (51,0 proc.), Slovėnijoje (49,8 proc.), Lietuvoje (47,6 proc.), Slovakijoje (45,6 proc.), Danijoje (44,4 proc.), Airijoje (43,5 proc.) bei Rumunijoje (43,1 proc.). Daugiausiai žmonių vidutinio tankio gyvenamosiose vietovėse registruojama Belgijoje (57,1 proc.), o Čekijoje, Vengrijoje ir Suomijoje didmiesčių, kaimų ir miestelių gyventojų dalys pasiskirstė daugmaž po lygiai.
Vyresni kaip 16-os metų ES miestų gyventojai, vertindami miestų viešąsias erdves balais nuo 0 iki 10-ies, vidutiniškai teikė 6,9 balo. Atskirų ES valstybių narių duomenimis, patenkintų miestų rekreacinėmis ir žaliosiomis erdvėmis tankiai apgyventose vietovėse žmonių daugiausiai registruojama Skandinavijos regiono valstybėse: Suomijoje (8,5 balo), Švedijoje (8,2 balo) ir Danijoje (8,0 balo). Visai priešingai, t.y. silpniausiai, savo miestų viešąsias erdves vertino graikai (5,0 balo), bulgarai (5,3 balo) ir kipriečiai (5,9 balo).

Atgal