VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

10 17. Ministras S. Skvernelis: tikimės kompleksinio požiūrio į ES sienos apsaugą

Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis ketvirtadienį  susitikęs su Jungtinės Karalystės ambasadore Lietuvoje Claire Lawrence aptarė abiejų šalių bendradarbiavimo klausimus.

„Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijos po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo vienos pirmųjų užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos teisėsaugos tarnybomis. Džiugu, kad profesionalus teisėsaugos tarnybų bendradarbiavimas tęsiasi iki šiol ir tampa dar intensyvesnis. Šiandien dirbame kartu sprendžiant tiek dvišalius, tiek visos Europos mastu kylančius bendrus iššūkius – terorizmo grėsmės ir nelegalios migracijos,“ – susitikime su ambasadore sakė ministras.

Vidaus reikalų ministerijoje vykusiame susitikime buvo aptartos abiejų šalių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo tolesnio plėtojimo galimybės, taip pat apsikeista nuomonėmis prekybos žmonėmis bei migracijos klausimais. 

Ministras S. Skvernelis atkreipė dėmesį, kad šiandien naujus strateginius iššūkius viešajam saugumui diktuoja besikeičianti geopolitinė situacija tiek Europos pietuose, tiek rytuose. „Mes pasirengę vykdyti savo įsipareigojimus, siekiant suvaldyti Europą užklupusią migracijos krizę. Kartu norėtume, kad į nelegalios migracijos problemą būtų žiūrima, nesiejant jos tik su pietų ar rytų Europos Sąjungos išorės sienų apsauga. Tai yra visos Europos Sąjungos sienos apsauga. Lietuva saugo daugiau nei tūkstančio kilometrų Europos Sąjungos išorinę rytinę sieną. Todėl mes tikimės kompleksinio požiūrio į sienų apsaugą,“ – sakė S. Skvernelis. 

Ministras taip pat pažymėjo, kad šiuo metu pastebima naujų nelegalios migracijos tendencijų, todėl siekiant užkirsti tam kelią sienos apsaugai Lietuvoje skiriamas prioritetinis dėmesys. 

Susitikimo metu ambasadorė C. Lawrence atkreipė ypatingą dėmesį į kovos su prekyba žmonėmis problemas ir galimybes stiprinti abiejų šalių institucijų bendradarbiavimą šioje srityje bei trumpai pristatė Jungtinės Karalystės ES reformos programą.

Kalbėdamas apie migracijos procesų valdymo peržiūrą Lietuvoje rengiantis priimti ir integruoti pabėgėlius, ministras S. Skvernelis pažymėjo, kad šiuo metu tobulinama migracijos srities teisinė bazė: „Siekiame, kad Lietuva, suteikdama leidimus gyventi ir dirbti mūsų šalyje, apsaugotų savo nacionalinius interesus, o kartu būtų draugiška šalis. Tuo pačiu siekiame, kad procesai pas mus vyktų skaidriai, greitai ir efektyviai“.

Atgal