VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

11 21. Paskelbta pirmoji Energetikos sąjungos ataskaita ir atnaujintas bendro intereso energetikos projektų sąrašas

Trečiadienį paskelbtame pirmajame pranešime apie energetikos sąjungos padėtį apžvelgiama per pastaruosius devynis mėnesius padaryta pažanga įgyvendinant ES energetikos sąjungos strategiją ir apibrėžiamos pagrindinės 2016 m. veiksmų sritys, tokios kaip energijos tiekimo saugumo didinimas, geresni statistiniai energijos kainų Europoje duomenys, SGD strategija. Nuo šiol kasmet skelbiamos ataskaitos taip pat leis stebėti, kaip įgyvendinama ES energetikos strategija.

Už energetikos sąjungą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius: „Po devynių mėnesių darbo galime užtikrintai teigti, kad energetikos sąjungos kūrimas vyksta pagal planą. Dėl 2016 m. mano žinia yra aiški: pirma, ES turėtų ir toliau būti perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos pavyzdys, antra, šis perėjimas turėtų būti socialiniu požiūriu teisingas ir orientuotas į vartotojus, ir trečia, pastaraisiais metais mums iškilusios geopolitinės problemos niekur nedings. 2016 m. mes taip pat padėsime pamatus tvirtai valdymo sistemai, užtikrinsiančiai nuspėjamumą ir skaidrumą, kurių reikia investuotojams. Apibendrinant, 2016-ieji bus rezultatų metai!“

Europos Komisija taip pat patvirtino atnaujintą ir koncentruotą sąrašą 195 svarbiausių energetikos infrastruktūros projektų, kurie padės pasiekti Europos energetikos ir klimato politikos tikslus ir bus pagrindiniai ESenergetikos sąjungos elementai. Šie projektai, vadinamieji bendro intereso projektai, užtikrins galimybę integruoti Europos energijos rinkas, įvairinti energijos šaltinius ir tiekimo kelius,  panaikinti valstybių narių energetinę atskirtį. Juos įgyvendinus padidės atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis tinkle ir bus mažiau išmetama anglies dioksido. Bendro intereso projektams taikoma paspartinto leidimų suteikimo tvarka, geresnės reguliavimo sąlygos ir gali būti skiriama Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansinė parama. 2014–2020 m. taikant Europos infrastruktūros tinklų priemonę transeuropinei infrastruktūrai numatyta skirti 5,35 mlrd. EUR. Tai padės greičiau įgyvendinti bendro intereso projektus ir padaryti juos patrauklesnius investuotojams.

Atgal