VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

02 27. Eurobarometras: lietuviai svarbiausiu ES prioritetu laiko bendrą ES valstybių gynybos ir saugumo politiką

Naujausio Eurobarometro tyrimo duomenimis, iš visų prioritetų daugiausiai Lietuvos piliečių pritaria bendrai ES valstybių gynybos ir saugumo politikai (šiam prioritetui pritaria 87 proc. apklaustųjų). Šio prioriteto svarba Lietuvoje per pastaruosius penkerius metus padidėjo 6 procentiniais punktais (2010 m. tam pritarė 81 proc.).
Galimam ES kariuomenės sukūrimui pritartų daugiau nei du trečdaliai (68 proc.) Lietuvos piliečių. Šiek tiek mažiau pritariančiųjų tam būtų Latvijoje, o Estijoje jų tik 56 proc. Visoje ES vos daugiau nei pusė (53 proc.) piliečių pritartų galimam ES kariuomenės sukūrimui.
Apklausos duomenimis, labai daug lietuvių (81 proc.) pritaria bendrai ES valstybių narių energetikos politikai. Europoje šiam prioritetui pritaria 70 proc. gyventojų. 
Mažiausiu prioritetu tiek Lietuvos, tiek visos ES gyventojai laiko tolesnę ES plėtrą, įtraukiant kitas šalis ateityje. Jam pritaria 59 proc. Lietuvos ir tik 38 proc. ES piliečių. Šis prioritetas yra vienas iš dviejų, kuriems parama per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje sumenko. Kitas prioritetas, kuriam palaikymas Lietuvoje sumažėjo, yra bendra ES politika dėl migracijos. Šis prioritetas buvo vienas labiausiai palaikomų Lietuvoje prieš penkerius metus (2010 m. tam pritarė 84 proc. lietuvių), o šiuo metu tik du trečdaliai (67 proc.) lietuvių pritaria bendrai ES politikai dėl migracijos.

Atgal