VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

05 03. Europos Parlamentas didina finansinių priemonių indeksų patikimumą

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) patvirtino naujas taisykles, kurios padidins finansinių priemonių lyginamųjų indeksų, tokių kaip LIBOR ir EURIBOR, pagrįstumą, skaidrumą ir patikimumą. Šie rodikliai naudojami nustatant tūkstančių milijardų eurų vertės išvestinių vertybinių popierių ir paskolų įkainius visame pasaulyje.
Imtis griežtesnio reguliavimo paskatino LIBOR skandalas, kuomet siekdami milžiniškų pelnų prekybininkai manipuliavo lyginamaisiais indeksais ir palūkanų normomis, primena Europos Parlamento (EP) spaudos tarnyba.
Nauju reglamentu lyginamieji indeksai suskirstomi į tris kategorijas pagal jų svarbą ir poveikį finansų rinkų stabilumui, taip pat nustatomi atitinkami skaidrumo reikalavimai. "Kritiniais" bus laikomi indeksai, kurių veikiamų sutarčių vertė viršija 500 mlrd. eurų, "svarbiais" - kai ji viršija 50 mlrd. eurų, o visi likę - "nesvarbiais".
Visi indeksų administratoriai turės gauti veiklos leidimą ar įsiregistruoti kompetentingoje institucijoje. Jie turės skelbti "indeksų pažymą", kuri nurodys, ką šis indeksas vertina, kaip jis apskaičiuojamas ir kaip jis gali paveikti finansines sutartis. "Kritinių" indeksų administratoriai privalės turėti aiškią organizacinę struktūrą, kuri užkirstų kelią interesų konfliktui ir leistų prižiūrėti administratoriaus veiklą.
"Šios taisyklės užkirs kelią manipuliavimui lyginamaisiais indeksais. Jie turi būti patikimi, nes lemia paskolų ir naftos kainą, taip pat euro kursą. Džiaugiuosi, kad Europa taps pirmuoju šiuos indeksus reguliuojančiu žemynu", - pažymėjo EP pranešėja Kora van Niuvenhuizen (Cora van Nieuwenhuizen) (Liberalai ir demokratai, Nyderlandai).
Naujosioms taisyklėms pritarė 505 EP nariai, nepritarė 113, o susilaikė 31. Jos jau suderintos su ES Taryba, tačiau dar būtinas jos formalus pritarimas. ES valstybės dar turės pusantrų metų pasiruošti įgyvendinti šį reglamentą.

 

Atgal