VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

10.17. Mokslininkai ir praktikai ieško būdų stiprinti pabėgėlių integraciją per jaunimą

Tinkamai koordinuojant imigraciją ir užsieniečių integracijos procesus, užsieniečiai gali daryti pozityvią įtaką valstybės ekonomikai, socialinei sanglaudai, kultūrinei įvairovei ir žmogaus teisių užtikrinimui. Tai sveikindamas tarptautinės konferencijos dalyvius pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Vilniuje vykstančioje konferencijoje pabėgėlių integracijos klausimus analizuoja pabėgėlių integracijos koordinatoriai savivaldybėse, jaunimo organizacijos ir valstybės institucijų atstovai, dirbantys pabėgėlių priėmimo ir integracijos srityje, tyrėjai. 

Kaip pristatė ministras L. Kukuraitis, integruojant prieglobsčio gavėjus Lietuva patiria darbo paieškos, aprūpinimo būstu, visuomenės požiūrio iššūkių. Įtakos turi ir tai, kad Lietuva yra pabėgėliams mažai žinoma šalis bei neturi istorinės patirties pabėgėlių integracijos srityje. Kartu pastebima nauja tendencija - dalis išvykusiųjų iš Lietuvos grįžta.
„Siekiant stiprinti pabėgėlių integracijos procesus, Užimtumo įstatymo pakeitimais leista subsidijuoti darbdavius, įdarbinančius prieglobsčio gavėjus, Vyriausybės nutarimu numatyta kompensacija būsto nuomai, didžiosiose savivaldybėse įkurti trys užsieniečių integracijos centrai, kuriuose teikiamos kompleksinės integracijos paslaugos bei žengti kiti svarūs žingsniai", - sako L. Kukuraitis.
Mykolo Romerio universitete vykstančioje konferencijoje „Pagalba pabėgėlių integracijai per jaunimo dalyvavimą: 1951 konvencija ir šiandienos pabėgėliai" užsienio šalių mokslininkai ir praktikai svarsto esminius Europos iššūkius dėl pabėgėlių padėties ir 1951 m. Pabėgėlių konvencijos svarbą dabartinių poreikių kontekste. Kartu analizuojami konvencijos taikymo šiuolaikiniai aspektai ir priemonės, skirtos jaunimo įtraukimui į pabėgėlių integraciją savivaldos, šalies ir tarptautiniu lygmeniu.

Atgal