VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Europos Sąjunga

2024.06.20. Europos Komisija siūlo 2025 m. išlaidoms skirti daugiau nei 270 mlrd. eurų

 

Europos Komisija pasiūlė beveik 200 mlrd. eurų siekiantį 2025 m. biudžetą, kuris būtų papildytas dar 72 mlrd. eurų iš 2020 m. įsteigto skolintomis lėšomis finansuojamo fondo COVID-19 pandemijos pasekmėms ekonomikai likviduoti.

Kaip paprastai būna tokiais atvejais, didžioji biudžeto lėšų dalis – maždaug 54 mlrd. eurų būtų skirta žemės ūkio subsidijoms. Ne ką mažesnė yra ir 49 mlrd. eurų suma, numatyta skirti regioninei vargingesnių Europos dalių plėtrai.

2025 m. biudžetas yra metinė dalis Europos Sąjungos septynerių (2021–2027) metų biudžeto, kuris buvo suformuotas 2020 m., tačiau netikėtai padidintas šių metų pradžioje.

ES biudžete nustatomos aukščiausios šalių bloko išlaidų skirtingose srityse ribos.

Didžiąją dalį įplaukų tokioms išlaidoms padengti sudaro ES valstybių narių įnašai, kurių dydis priklauso nuo jų bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) sumos. Dalis finansavimo gaunama iš muito ir kitokių mokesčių.

Paprastai ES neleidžiama skolintis lėšų biudžetui finansuoti. Tačiau COVID-19 pandemijos metu blokas 2020 m. susitarė išimties tvarka suformuoti atskirą skolintomis lėšomis finansuojamą fondą pandemijos pasekmėms likviduoti, pavadintą „NextGenerationEU“.

Komisijos skaičiavimu, 2025 m. bus išleista maždaug 72 mlrd. eurų fondo „NextGenerationEU“ lėšų, didžioji jų dalis – įgyvendinant valstybių narių parengtus reformų planus, nors tam tikra suma bus pervesta ir į pagrindinį ES biudžetą.

2025 m. biudžeto projektą dar turi patvirtinti ES valstybės narės ir Europos Parlamentas.

ES biudžeto komisaras Johannesas Hahnas kreipėsi į biudžeto komitetą, kurį sudaro kadenciją baigiantys parlamentarai, o ne liepą pirmąkart posėdžiausiantys naujai išrinkto parlamento nariai.

„Norint finansuoti mūsų politiką, būtina laiku susitarti dėl 2025 m. biudžeto“, – kalbėdamas komiteto posėdyje sakė J. Hahnas.

 

 

Atgal