VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

10 07. Valstybės kontrolėje – tarptautinė diskusija aplinkosaugos audito klausimais

Spalio 6-9 dienomis Valstybės kontrolėje vyksta 12-asis Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) Aplinkosaugos audito darbo grupės susitikimas, skirtas bioįvairovės apsaugos ir apklausos duomenų analizės klausimams aptarti. Kartu rengiamas ir infrastruktūros plėtros poveikio aplinkai audito seminaras, kurį ves Jungtinės Karalystės ir Estijos aukščiausiųjų institucijų auditoriai.

„Džiaugiuosi, kad šis svarbus Aplinkosaugos audito darbo grupės metinis susitikimas vyksta Lietuvoje. Didžiuojamės turėdami gražią gamtą, darome viską, kad ji būtų išsaugota, todėl kasmet atliekame įvairių sričių, darančių įtaką gamtos būklei, auditus, dalyvaujame tarptautiniuose aplinkosaugos audituose. Šiame renginyje galėsime pasidalyti su kitų šalių kolegomis šių auditų rezultatais bei išmoktomis pamokomis“, –apie susitikimą sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Renginyje dalyvauja atstovai iš 23 Europosšalių aukščiausiųjų audito institucijų, tarptautinių ir Lietuvos aplinkosaugos organizacijų bei akademinės bendruomenės. Susitikime Valstybės kontrolės 5-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Lina Balėnaitė pristatys baigiamo tarptautinio nacionalinių parkų audito, atlikto kartu su kolegomis iš Bulgarijos, Danijos, Estijos, Kroatijos, Lenkijos, Norvegijos ir Ukrainos aukščiausiųjų audito institucijų, rezultatus. Pranešimą tema „Apklausų rezultatų panaudojimas audituose“ skaitys Audito plėtros departamento Audito metodikos skyriaus vyriausioji valstybinė auditorė Natalija Bryžachina.

EUROSAI Aplinkosaugos audito darbo grupės susitikimai – tai kasmet vykstantys forumai, sutelkiantys šiai darbo sričiai priklausančius valstybinius auditorius ir suteikiantys galimybę jiems dalytis žiniomis, supažindinti dalyvius su audito metodikos ir atlikimo naujovėmis, gerąja praktika bei savo darbo rezultatais.

Atgal