VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

04 21. Lietuviški sodai pretenduoja patekti į UNESCO sąrašą

Kultūros ministerijoje balandžio 17-18 d. vyksta tarptautinė konferencija "Sodų tyrimai ir sklaida". Tai - pirmoji tarptautinė konferencija, skirta sodų sklaidai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Konferencijoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio sodų tyrinėtojai ir praktikai, atstovaujantys muziejams, valstybinėms institucijoms, bei su paveldu susijusių organizacijų atstovai.
Konferencija yra pirmasis žingsnis stengiantis sodus įtraukti į nematerialaus kultūros paveldo registrą, esantį Lietuvos teritorijoje, o vėliau ir į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija globoja šią konferenciją.
Sodai yra priskiriami prie paprotinių menų, tačiau šiandien tai - nelabai išpopuliarinta liaudies meno šaka. Kadangi sodai - nykstantys, neilgalaikiai ir trapūs dirbiniai, neypatingai daug jų eksponatų rasime ir muziejuose. Tačiau pastaruoju metu juntamas vis augantis susidomėjimas šiais tautinio paveldo šedevrais. Šis Lietuvos kultūros paveldas yra vertinga Baltijos jūros regiono, Europos ir pasaulio kultūros paveldo dalis. Sodas buvo pasirinktas kaip Lietuvos simbolis Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai.
Tarptautinė konferencija paskatins įvairiapusišką bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis Baltarusija, Rusija, Ukraina, Suomija, Švedija, Latvija, kuriose taip pat rišami sodai. Kiekvienoje šalyje jie rišami skirtingai. Sodų puošybos elementai taip pat labai skiriasi. Lietuva yra aiški lyderė šioje srityje, kadangi nė vienoje minėtų šalių nėra nei tokios sodų įvairovės, nei tiek rišėjų.
Svečiai iš užsienio valstybių konferencijoje skaitys pranešimus, kuriuose klausytojams bus pristatomi naujausi sodų paieškos, jų tyrinėjimo, fiksacijos, analizavimo ir sklaidos metodai jų atstovaujamose šalyse. Lietuvos tyrinėtojams keičiantis naujausia patirtimi su svečiais bus pasiekti pagrindiniai projekto tikslai - paskatinti sodų tyrimus Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose.

Atgal