VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

10 24. Premjeras pasirašė deklaraciją, skatinančią pasiekti Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, su darbo vizitu viešintis Paryžiuje, trečiadienį kartu su kitais Europos socialistų partijos ir valstybių  lyderiais, tarp kurių – Prancūzijos premjeras Manuelis Vallsas, pasirašė deklaraciją, skatinančią šių metų gruodį Paryžiuje pasiekti tarptautinį visuotinį susitarimą dėl klimato kaitos. 

Naujasis Paryžiaus susitarimas, kurio tikslas – įsipareigoti sumažinti išmetamąsias šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, įsigaliotų po 2020 metų ir pakeistų Kijoto protokolą. Socialistų  lyderių deklaracijoje pažymima būtinybė paspartinti derybų procesą dėl galutinių susitarimo nuostatų ir teksto, šalys skatinamos pasitelkti lankstumą ir rasti bendrą konsensusą principiniais klausimais.

„Lietuva tvirtai remia pastangas pasiekti naują teisiškai įpareigojantį su klimato kaita susijusį susitarimą. Mes prisidedame prie raginimo visas šalis imtis papildomų veiksmų, kad būtų paspartintos derybos dėl labai svarbaus dokumento“, – sako Ministras Pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos  pirmininkas A. Butkevičius. 

Pasak Vyriausybės  vadovo, negalime  likti  abejingi  klimato kaitos iššūkiams,  su kuriais susiduria dabartinė civilizacija. Būtina visų valstybių, visų politinių jėgų parama bendram siekiui. Todėl  Paryžiuje socialistų lyderių pasirašytas dokumentas – tvirtas žingsnis, konsoliduojant politinę paramą susitarimui dėl kovos su klimato kaita priemonių.

2014 m. spalio mėnesį  Europos Vadovų Tarybai priėmus sprendimą dėl Europos Sąjungos (ES) klimato ir energetikos politikos 2020–2030 metais, ES įsipareigojo vidinėmis priemonėmis iki 2030 m. sumažinti ŠESD emisijas 40-čia procentų,  palyginti su 1990 metais.

Tikimasi, kad pasaulio lyderiai lapkričio pabaigoje–gruodžio pradžioje Paryžiuje vyksiančiame susitikime  pasieks politinį susitarimą dėl teisiškai įpareigojančių instrumentų taikymo siekiant sumažinti ŠESD emisijas. Šis susitarimas pakeistų ligi šiol galiojantį 1992 m. pasirašytą Kijoto protokolą.

Atgal